fot. Izabela Buczek

Warsztaty „Nowe widnokręgi – zrozumieć media’’ w Zduńskiej Dąbrowie

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie odbyły się warsztaty edukacyjne pod hasłem „Nowe widnokręgi – zrozumieć media’’. Prowadzącymi  wydarzenie byli wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz redaktorzy, dziennikarze, montażyści i operatorzy Radia Maryja i TV Trwam – piszą Stella Przybylska oraz Rafał Karmelita – uczestnicy spotkania.

Warsztaty przeznaczone  były dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz III klas gimnazjów. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Zduńskiej Dąbrowie na wstępie powitał młodzież z gimnazjów: nr 1 i nr 3 w Łowiczu, Bedlna oraz Zdun.  Nadrzędnym celem spotkania było przyswojenie podstawowych terminów medialnych oraz procentowego podziału przekazu telewizyjnego. Umiejętności opanowane przez uczestników warsztatów to przede wszystkim wskazanie głównych cech rzetelnego przekazu informacji  i sprecyzowania podstawowych zakłamań przekazu medialnego. Zadaniem warsztatów było kształtowanie swojej wiedzy na temat świadomej postawy w świecie mediów oraz poprawnego korzystania z nich.

Według naszej opinii warsztaty były ciekawie i profesjonalnie podeszły do tematu jakim jest dziennikarstwo w tym środki społecznego przekazu. Aktywne uczestnictwo w programie warsztatów umożliwiło nam szersze zapoznanie się z ewentualną przyszłą branżą dziennikarską. W opinii uczestników z gimnazjum w Sobocie, warsztaty wykształciły w nich świadomą postawę w świecie mediów zawartych w internecie prasie i telewizji.

GALERIA
fot. Aleksandra Adamczyk / Izabela Buczek

Stella Przybylska, Rafał Karmelita

drukuj