W kwietniu zacznie działać „Karta dużej rodziny”

Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się dziś przygotowanymi przez resort pracy projektami, które przesądzą o uruchomieniu w całej Polsce Karty Dużej Rodziny.

Karta ma przysługiwać rodzinom wychowującym troje i więcej dzieci. Będzie ona bezterminowa a dzieciom przysługiwać będzie do 18. roku życia, w przypadku kontynuowania nauki- do 25. roku życia.

W ramach Kart będą przysługiwać zniżki m.in. na PKP oraz do instytucji podległych rządowi. W gminach zniżki obejmą m.in. komunikację, czesne w przedszkolu czy wejście na basen.

Joanna Krupska ze Związku Dużych Rodzin Trzy Plus, podkreśla, że rządowy pomysł jest zaledwie kroplą w morzu potrzeb współczesnej rodziny.

– Rodziny nadal potrzebują takiej ogólnopolskiej polityki rodzinnej, która w sposób realny poprawiłaby sytuację materialną tych rodzin. Ważne są też uregulowania na rynku pracy, takie które pomogłyby rodzinom w utrzymaniu się na tym rynku. Dobrze byłoby, żeby pracownik wielodzietny, pracownik, który w ogóle wychowuje dzieci był pracownikiem bardziej atrakcyjnym dla pracodawcy i tutaj tez ruch należy do państwa – mówi Joanna Krupska.

Jeśli ministrowie zaakceptują projekt, w najbliższy wtorek może przyjąć go rząd.

RIRM

drukuj