fot. Katarzyna Cegielska

W AKSiM odbyła się konferencja „W obronie państwa prawa”

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „W obronie państwa prawa”. Wydarzenie współorganizowało Ogólnopolskie Zrzeszenie Sędziów „Sędziowie RP”.

Toruńska akademia razem z Ogólnopolskim Zrzeszeniem Sędziów „Sędziowie RP” współorganizowała po raz drugi konferencję poświęconą praworządności. Pierwsza odbyła w marcu.

– Ta konferencja jest konferencją bardzo aktualną. Musimy stawać w obronie państwa prawa – mówił sędzia Zygmunt Drożdżejko pełniący obowiązki przewodniczącego Ogólnopolskiego Zrzeszenia Sędziów „Sędziowie RP”.

Dyskusję zainaugurował o. Tadeusz Rydzyk CSsR, profesor AKSiM. W trakcie swojego wystąpienia przywołał słowa Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszone w niemieckim Bundestagu.

– Przeżyliśmy odłączenie władzy od prawa. Przeciwstawienie się władzy prawu. Podeptanie przez nią prawa tak, iż państwo stało się narzędziem niszczenia; stało się bardzo dobrze zorganizowaną bandą złoczyńców – cytował o. Tadeusz Rydzyk CSsR.

Sędzia Sądu Najwyższego, prof. Leszek Bielecki, w wykładzie pt. „Problematyka sędziego europejskiego” mówił o tym, co dla polskiego sędziego powinno być podstawą w orzekaniu.

– Art. 178 konstytucji stanowi nakaz dla polskiego sędziego krajowego, by w sprawowaniu przez niego wymiaru sprawiedliwości uwzględniać w pierwszej kolejności treść konstytucji i ustaw oraz – biorąc pod uwagę art. 87 -treść ratyfikowanych umów międzynarodowych, a więc np. prawa unijnego i międzynarodowego – wyjaśnił prof. Leszek Bielecki.

Działania rządzących w Polsce podejmowane od grudnia 2023 roku albo były pozbawione podstawy prawnej, albo tej podstawy dopiero poszukiwały – mówił dr Bartosz Lewandowski, adwokat z Ordo Iuris. Przyznawali to sami rządzący. I choć przekonywali, że to działanie przywracające praworządność, górę nad prawem brały decyzje polityczne.

– Mamy pewną narrację, według której jest jakiś kryzys i w dobie tego kryzysu decyzje polityczne należy wykonywać w interesie bardzo określonych środowisk politycznych czy ideowych, a prawo w gruncie rzeczy jest nieistotne. Nie musimy działać w oparciu o obowiązującą konstytucję czy ustawy – mówił dr Bartosz Lewandowski.

Prawo jest stosowane dla osiągnięcia określonego celu i stosowane – co również mówili rządzący – tak jak my je rozumiemy. Za niebezpieczne takie postępowanie z prawem uznała prof. Genowefa Grabowska z Uniwersytetu Śląskiego.

– Oświadczenie, że stosujemy prawo tak, jak my je rozumiemy dzisiaj, ale to jednocześnie otwiera drogę do tego, jak będzie rozumiała prawo następna i kolejne ekipy polityczne. To jest schizofrenia polegająca na absolutnym upolitycznieniu prawa i na celowym jego wykorzystaniu – wskazała prof. Genowefa Grabowska.

O kondycji sądownictwa dyscyplinarnego oraz o sposobie przedstawiania go w mediach mówił sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Piotr Schab. Podkreślał, że rola, którą wykonuje – rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych – została postawiona w centrum zmagań o charakterze politycznym.

– Niestety, stykamy się coraz częściej z argumentacją ad personam. Poza faktem, że ja i moi zastępcy jesteśmy ludźmi pozbawionymi kwalifikacji moralnych do pełnienia naszej służby, jesteśmy również nazywani egzekutorami poprzedniego ministra sprawiedliwości. Jesteśmy obrażani. Jest to zmasowana akcja w środkach masowego komunikowania, która ma zupełnie jednoznacznie doprowadzić do wyeliminowania nas z funkcjonowania w życiu publicznym – zwrócił uwagę sędzia Piotr Schab.

Prof. Krzysztof Szczucki wskazał, że kolejną instytucją, jaką chcą zawłaszczyć rządzący, jest Narodowy Bank Polski. Polityk przypomniał, że 11 stycznia Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów Ustawy o Trybunale Stanu z konstytucją. Chodzi o przepis pozwalający na pociągnięcie do odpowiedzialności prezesa NBP bezwzględną większością głosów.

– Bezwzględna większość głosów w Sejmie to jest taka sama większość głosów, która wystarcza do wykreowania rządu. Mówiąc w pewnym skrócie myślowym, ale oddającym istotę problemu, większość stojąca za rządem w parlamencie może doprowadzić bez żadnych większych ograniczeń do zawieszenia w pełnieniu czynności przez niezależnego prezesa NBP – wyjaśnił prof. Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Transmisję z Konferencji „W obronie państwa prawa” przeprowadziła Telewizja Trwam. Wykłady można znaleźć na Youtube Radia Maryja.

TV Trwam News

drukuj