USA: W poniedziałek szczyt ONZ ws. uchodźców i migrantów

Na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku odbędzie się w poniedziałek szczyt poświęcony problematyce uchodźców i migrantów. Wezmą w nim udział szefowie państw i rządów oraz liderzy społeczeństwa obywatelskiego z całego świata. Przewidziano przyjęcie deklaracji.

– Nie trzeba nikomu mówić, jak ważny jest temat nadchodzącego szczytu. Nawet w Polsce słyszymy o tym, jak wiele się dzieje: nie tylko na południu Europy, ale również w innych krajach – powiedziała dziennikarzom w czwartek Mariola Ratschka z Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

– To będzie pierwszy tego typu szczyt w historii. Został powołany po to, aby światowi liderzy opracowali swoje własne podejście do tego międzynarodowego problemu: co zrobić ze zjawiskiem uchodźstwa i migrantów – dodała.

Podczas szczytu światowi przywódcy podpiszą Deklarację Nowojorską w Sprawie Uchodźców i Migrantów oraz przyjmą plany jej realizacji. Dokument końcowy przyjęły jednogłośnie państwa członkowskie Organizacja Narodów Zjednoczonych. Podstawą aktu są powszechne prawa człowieka.

– Deklaracja to określenie woli politycznej państw. Zostaną w niej ujęte pewne zobowiązania państw dotyczące uchodźstwa i migracji. To początek stworzenia planu, strategii. Dokument rozpocznie nowy rozdział w postępowaniu z uchodźcami i migrantami – wyjaśniła Ratschka.

Wśród zobowiązań Deklaracji znalazły się m.in.: zapewnienie wszystkim dzieciom migrantów i uchodźców dostępu do edukacji w ciągu kilku miesięcy od przybycia do nowego kraju, zapobieganie i reagowanie na przemoc o podłożu seksualnym lub płciowym oraz wspieranie państw, które ratują i przyjmują dużą liczbę migrantów i uchodźców.

PAP/RIRM

drukuj