Uniewinnienie „Nergala” podtrzymane przez Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższych oddalił – jako bezzasadną – kasację prokuratora i oskarżyciela posiłkowego od wyroku uniewinniającego Adama Darskiego „Nergala” od zarzutu obrazy uczuć religijnych.

Wokalista satanistycznego zespołu podczas jednego ze swoich koncertów podarł Biblię i nazwał ją „kłamliwą księgą”. Kościół katolicki określił zaś „największą zbrodniczą sektą”.

Czyny ludzkie są z punktu widzenia jakieś aksjologii oceniane jako dobre lub złe. Ta aksjologia leży przecież także u podstaw Kodeksu karnego. Bywa i tak, że norma etyczna uwarunkowana w systemie wartości czegoś zabrania, a norma prawna na ten temat milczy – powiedział sędzia Sądu Najwyższego, uzasadniając decyzję.

W lutym 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku utrzymał w mocy wyrok sądu niższej instancji uniewinniający Darskiego od zarzutu obrazy uczuć religijnych.

Kasacje do Sądu Najwyższego wniosła prokuratura i oskarżyciel posiłkowy.

Domagano się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

RIRM

drukuj