TK wszczął postępowanie ws. „immunitetu sądowego”

Trybunał Konstytucyjny wszczął postępowanie w sprawie tzw. immunitetu sądowego, który uniemożliwia pozwanie m.in. państwa Niemieckiego przez obywateli Polski. W tym momencie ofiary II wojny światowej bądź ich bliscy nie mają możliwości domagania się od Niemiec odszkodowań za poniesione straty.

Wniosek do TK o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą dwóch przepisów Kodeksu postepowania cywilnego złożyło 100 posłów. Grupę parlamentarzystów reprezentuje poseł Arkadiusz Mularczyk.

Przewodniczący parlamentarnego zespołu ds. reparacji podkreśla, że immunitet nie może chronić państwa przed odpowiedzialnością za zbrodnie wojenne. Ponadto tłumaczy, że przepisy pozbawiają Polaków prawa do sądów i naruszają prawo do własności oraz dziedziczenia.

– Taka praktyka sądowa jest niezgodna z polską konstytucją, ponieważ w konsekwencji prowadzi ona do tego, że ogranicza czy też pozbawia polskich obywateli prawa do sądu. Uniemożliwia polskim obywatelom dochodzenia odszkodowania za te wszystkie straty i szkody, które ponieśli polscy obywatele – tłumaczy Andrzej Mularczyk.

Rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje działania mające na celu uzyskanie odszkodowań od Niemiec za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej. Eksperci z Polski podkreślają, że przysługują nam roszczenia odszkodowawcze od Niemiec. Zaznaczają, że nie uległy one przedawnieniu. Niemcy twierdzą, że są bezzasadne.

RIRM

drukuj