fot. sxc.hu

Uchwała RM Koszalin ws. in vitro uchylona z powodu braków w dokumentacji

Wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski uchylił 29 grudnia rozstrzygnięciem nadzorczym uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie „w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Leczenie niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina w latach 2018-2021”. Powodem jest brak opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zgodnie z przepisami prawa, uzyskanie takiej opinii do przedmiotowej uchwały
jest obligatoryjne. Podjęcie uchwały bez wymaganego kompletu dokumentów jest istotnym naruszeniem prawa i skutkuje rozstrzygnięciem nadzorczym.

„Jak wynika z treści dokumentów zgromadzonych w toku postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały Nr XXXVII/538/2017, Prezydent Miasta Koszalin nie przedłożył projektu programu polityki zdrowotnej >>Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Koszalina w latach 2018-2021<< do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji” – czytamy
w rozstrzygnięciu wojewody.

– W kompetencji wojewody leży formalno-prawny nadzór nad uchwałami podejmowanymi przez samorządy – mówi wojewoda Kozłowski.

Przykładem gminy, która dopełniła wszelkich formalności i z powodzeniem przeprowadziła proces legislacyjny jest miasto Szczecinek, gdzie w lipcu ubiegłego roku uchwalono uchwałę „w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn.: Dofinansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Miasta Szczecinek na lata 2017-2019”.  Tam postarano się o stosowną opinię AOTiM.

Agnieszka Muchla

Rzecznik wojewody zachodniopomorskiego

Agnieszka Muchla/RIRM

https://youtu.be/W6qQGQE1Da4

drukuj