U Tronu Jasnogórskiej Matki

– Wiara jest darem danym nam przy chrzcie, który
umożliwia nam spotkanie z Bogiem – mówił Ojciec Święty Benedykt XVI podczas
wczorajszego
spotkania z
zakonnikami i zakonnicami, z seminarzystami, przedstawicielami ruchów kościelnych
i pielgrzymami licznie zgromadzonymi na Jasnej Górze. – Bóg skrywa się w tajemnicy:
usiłowanie zrozumienia Go oznaczałoby próbę zamknięcia Go w naszych pojęciach
i w naszej wiedzy, a to ostatecznie prowadziłoby do utracenia Boga. Poprzez
wiarę zaś możemy przebić się przez pojęcia, nawet pojęcia teologiczne, i "dotknąć" Boga
żywego. A Bóg, gdy już Go "dotkniemy", natychmiast udziela nam swej
pomocy – podkreślał Papież. W czasie niespełna dwugodzinnej wizyty u tronu
Królowej Polski Benedykt XVI modlił się w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej
Jasnogórskiej. Po prywatnej modlitwie uczestniczył wraz z blisko półmilionową
rzeszą wiernych w nabożeństwie majowym. Benedykt XVI przekazał Ojcom Paulinom
dar Papieża Pawła VI – złotą różę, którą w 1966 r. Ojciec Święty przeznaczył
dla Jasnej Góry z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski.

Pielgrzymi przychodzili od świtu
Już od wczesnych godzin rannych pielgrzymi przybywający ze wszystkich stron
Polski gromadzili się na jasnogórskich błoniach. Z godziny na godzinę napływało
coraz więcej wiernych. Wspólna modlitwa rozpoczęła się już o godz. 5.30 śpiewem
Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Czas bezpośredniego oczekiwania na
spotkanie z Namiestnikiem Chrystusa stał się szczególną realizacją słów Ojca
Świętego Jana Pawła II, że Jasna Góra to konfesjonał i ołtarz Narodu. Przybyli
pątnicy mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby z czystymi
sercami powitać Piotra Naszych Czasów. Wśród pielgrzymów były bardzo liczne
grupy młodzieży.
– Obecna pielgrzymka Benedykta XVI wydaje się pewnego rodzaju wyróżnieniem
dla Narodu Polskiego. Wizyta ta jest niezwykłym darem i wyrazem wdzięczności
za wielkiego Papieża Polaka – powiedział nam Łukasz z Torunia. Paulina z Częstochowy
wyznała, że ma wrażenie, iż ta pielgrzymka jest jakby ostatnią pielgrzymką
duchową Jana Pawła II. – Wiem, że on jest obecny duchem. Potrzeba nam takiego
autorytetu, który na nowo przypomni nam pewne prawdy, w obecnym świecie tak
często przykrywane kłamstwem – mówiła.
Wśród pielgrzymów przybyłych na plac przed Jasną Górą słychać było różne języki.
W nabożeństwie majowym z udziałem Papieża wzięli udział m.in. Czesi, Słowacy,
Ukraińcy i Niemcy. Tuż przed bezpośrednim przylotem Ojca Świętego do Częstochowy,
o godz. 15.00, rozpoczęła się Msza św. sprawowana na jasnogórskim Szczycie
pod przewodnictwem ks. kard. Henryka Gulbinowicza z Wrocławia. Homilię wygłosił
ks. bp Andrzej Suski, ordynariusz toruński. W czasie całodziennego czuwania
do wspólnej modlitwy włączały się jasnogórskie chóry. Specjalnie dla Papieża
przygotowane zostały nowe opracowania muzyczne Litanii Loretańskiej i "Tu
es Petrus". Połączone zespoły utworzyły 230-osobowy chór, który śpiewał
podczas nabożeństwa pokutnego, Mszy św. i nabożeństwa majowego.

Maryja – nasza Nauczycielka wiary
Po Mszy św. w Warszawie Ojciec Święty Benedykt XVI śmigłowcem poleciał do Częstochowy,
aby wspólnie z wiernymi pomodlić się przed tronem Jasnogórskiej Pani. Około
godz. 17.15 papieski śmigłowiec wylądował przy Domu Pielgrzyma w duchowej
stolicy Polski. Strażnicy częstochowskiego sanktuarium – Ojcowie Paulini
– uroczyście powitali najdostojniejszego Gościa w domu Matki. – Jest dla
nas wielkim zaszczytem gościć w Sercu Polski Następcę świętego Piotra Apostoła,
bo tam, gdzie jest Piotr, tam jest żywy Kościół – tymi słowami generał Zakonu
Paulinów o. Izydor Matuszewski przywitał Ojca Świętego. Dodał, że wszyscy
z otwartym sercem czekają na przesłanie Namiestnika Chrystusa. Pierwsze swoje
kroki Benedykt XVI skierował do jasnogórskiej kaplicy, gdzie nastąpiło uroczyste
odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Papież spędził tutaj
kilka minut na osobistej modlitwie. Towarzyszyła mu modlitwa zebranych w
kaplicy przedstawicieli życia konsekrowanego – zakonników i sióstr zakonnych
wraz z Konsultą Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich w Polsce.
Na twarzach zgromadzonych w kaplicy widać było łzy wzruszenia.

Papieski dar
Na zakończenie pobytu i modlitwy w Kaplicy Matki Bożej Ojciec Święty na ręce
generała Zakonu Paulinów o. Izydora Matuszewskiego przekazał Ojcom Paulinom
dar Papieża Pawła VI, złotą różę, którą w 1966 r. Ojciec Święty przeznaczył
dla Jasnej Góry z okazji obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski. Podobną różę
papieską ofiarował Matce Bożej Jan Paweł II w Akcie Zawierzenia podczas swojej
pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę w czerwcu 1979 roku. Różę, która została
złożona wczoraj na Jasnej Górze, Paweł VI miał przekazać osobiście 3 maja
1966 roku. Nie doszło jednak do tego z powodu sprzeciwu władz komunistycznych,
które nie zgodziły się na przyjazd Pawła VI do Polski. Dar czekał do 1983
r., kiedy to decyzją Jana Pawła II trafił do Muzeum Watykańskiego. Benedykt
XVI zadecydował na początku tego roku, że róża trafi do miejsca swojego przeznaczenia.
Po modlitwie w Kaplicy Matki Bożej Ojciec Święty Benedykt XVI spotkał się z
burmistrzami miast należących do Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Europy "Shrine
of Europe", którzy przyjechali do Częstochowy na spotkanie z Papieżem
oraz na uroczystości z okazji 10-lecia istnienia Stowarzyszenia.
Pielgrzymi zgromadzeni na jasnogórskich błoniach mogli w tym samym czasie oglądać
na dużych telebimach umieszczonych ponad placem, na wałach klasztoru oraz w
Alei Sienkiewicza przebieg wydarzeń w kaplicy. Około godziny 18.00 na jasnogórskim
Szczycie rozpoczęło się nabożeństwo eucharystyczne połączone z Liturgią Słowa
i śpiewem Litanii Loretańskiej. Podczas nabożeństwa majowego Papież Benedykt
XVI wygłosił do wszystkich zgromadzonych wiernych około 20-minutową specjalną
homilię. Ojciec Święty powiedział, że Maryja jest naszą ukochaną Matką, która
najlepiej poprowadzi nas do swojego Syna. – Ona uczy nas modlitwy. Ona wskazuje
nam, jak otwierać umysły i serca na moc przychodzącego do nas Ducha Świętego,
którego zaniesiemy całemu światu – mówił Ojciec Święty w czasie spotkania.
Wskazał też, że Maryja jest najlepszą Nauczycielką Wiary. – Potrzebujemy chwil
ciszy i skupienia, by wejść do Jej szkoły, aby Ona nas pouczyła, jak żyć wiarą,
jak w niej wzrastać, jak obcować z tajemnicą Boga w zwyczajnych, codziennych
momentach naszego życia. (…) Maryja podtrzymywała wiarę Piotra i apostołów
w wieczerniku, a dziś podtrzymuje Ona moją i waszą wiarę – wyznał Benedykt
XVI. – Ważne jest, byśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki
niej bezpośredniej więzi z Bogiem! I byśmy w sposób świadomy zadbali o rozwój
naszej wiary, aby ona rzeczywiście przenikała wszystkie nasze postawy, myśli,
działania i zamierzenia – apelował Ojciec Święty. Podkreślił, że "wiara
jest obecna nie tylko w nastrojach i przeżyciach religijnych, ale przede wszystkim
w myśleniu i w działaniu, w codziennej pracy, w zmaganiu się ze sobą – mówił.
Papież, zwracając się do osób konsekrowanych, powiedział: "To nie wy szukaliście
tej drogi". – To Jezus was powołał, zapraszając do głębszego zjednoczenia
z Nim – podkreślał. Zachęcał, aby nie tracili "pierwotnego entuzjazmu".
– Pozwólcie Maryi, aby was poprowadziła ku jeszcze głębszej wierze! Niezależnie
od tego, jaką misję wam powierzono, jakąkolwiek posługę klasztorną czy apostolską
spełniacie, zachowujcie w sercu prymat waszego życia konsekrowanego – zaznaczył.
Na zakończenie wezwał wszystkich zebranych do stawania się świadkami prawdy,
że Bóg jest miłością.
Po nabożeństwie Ojciec Święty udał się na lądowisko i śmigłowcem odleciał do
Krakowa. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz przyjął go na prywatnej kolacji
w Domu Arcybiskupów Krakowskich. Wieczorem mieszkańcy Krakowa i pielgrzymi
przybyli z innych stron Polski czekali na pokazanie się Ojca Świętego w tzw.
oknie papieskim przy ul. Franciszkańskiej.

Jasnogórskie przygotowania
Jasna Góra od wielu już dni przygotowywała się na przyjęcie Następcy Świętego
Piotra. Gospodarze jasnogórskiego sanktuarium patrzyli na tę pielgrzymkę
przede wszystkim jako na wizytę Następcy Chrystusa i bliskiego współpracownika
oraz przyjaciela Jana Pawła II. Na ołtarzu polowym ustawiono papieski tron,
klęcznik, fotele dla kardynałów i diakonów, katedry do Liturgii Słowa. Zostały
one wykonane na specjalne zamówienie przez rzemieślnika z podczęstochowskich
Krzepic, tego samego, który wykonywał trony na wszystkie sześć pielgrzymek
Jana Pawła II na Jasną Górę.
Ojciec Święty Jan Paweł II jako Papież pielgrzymował na Jasną Górę sześciokrotnie.
Obecny Ojciec Święty – jeszcze jako kard. Joseph Ratzinger, odwiedził Częstochowę
już dwukrotnie: w 1980 i 2002 roku.

Magdalena M. Stawarska

drukuj