Historia powstania Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II

16 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał w Starym Sączu kanonizacji błogosławionej Kingi.

Dla przygotowania wizyty Ojca Świętego założono stowarzyszenie „Komitet Organizacyjny Wizyty Jana Pawła II na Sądecczyźnie”, które: wydzierżawiło pola uprawne, na nich zbudowało ołtarz polowy oraz całe tymczasowe zaplecze dla pielgrzymów. Przy ołtarzu papieskim postawiono kapliczkę Pana Jezusa Frasobliwego na kamiennym cokole, która miała pozostać jako pamiątka pobytu Ojca Świętego.

Po zakończeniu Pielgrzymki Jana Pawła II ogromne ilości turystów, pielgrzymów i ciekawskich odwiedzających Ołtarz papieski zanim zaczęto go rozbierać nasunęły pomysł pozostawienia całego ołtarza jako atrakcję turystyczną.

Na wniosek przedstawicieli gmin Ziemi Sądeckiej, które miały zasadniczy udział w Komitecie Organizacyjnym Wizyty, Ks. Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc podjął decyzję pozostawienia Ołtarza „dla rozwoju duchowości wiary, które w tym miejscu zasiał w pielgrzymich sercach Ojciec Święty” i mianował ks. Tadeusza Sajdaka dyrektorem powstającego ośrodka aby organizował duszpasterstwo przy tym ołtarzu.

Kończąc swoje prace Komitet Organizacyjny Wizyty 14.01.2000 przekazał Ołtarz nowemu stowarzyszeniu pod nazwą „Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II”.

Sądeckie Centrum finansowane przez diecezję Tarnowską rozpoczęło wykup gruntów, renowację Ołtarza, przygotowanie planu budowy, uzgodnienia terenowe, dla powstającego ośrodka duszpasterstwa turystycznego i rozpoczęło budowę Domu Pielgrzyma. Równolegle do tych prac działalność Centrum obejmowała liczne uroczystości, spotkania i akcje podkreślające nauczanie Ojca Świętego oraz rozwijające kult Św. Kingi. Głównym celem było budowanie duchowego pomnika Ojca Świętego dla następnych pokoleń aby Jego styl myślenia, modlitwy, pracy, kontaktu z ludźmi i odpoczynku przenikał do codziennego życia.

Jednak stowarzyszenie miało małe możliwości pozyskania finansów dlatego przekazało diecezji Ołtarz wraz z terenem i rozpoczętą budową.

16.12.2004 Ks. Biskup erygował w tym miejscu ośrodek o nazwie „Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II” i prawnie funkcjonuje jako wewnętrzna jednostka diecezji Tarnowskiej.

Zaplanowane inwestycje dla zbudowania Centrum Pielgrzymowania:

Zabezpieczenie tymczasowego Ołtarza przed wpływem czynników atmosferycznych (fundamenty, posadki, podłogi, dachy, przebudowa sufitów, konserwacja ścian, przeróbka instalacji …)

Dom Pielgrzyma – budowa

Droga Różańcowa

Parking

Droga dojazdowa, ścieżki, alejki…

Tereny rekreacyjne – grill, boiska

Budynek obsługi dużego ruchu pielgrzymkowego (pamiątki, szybka kuchnia, toalety)

Budynek gospodarczy (stolarnia, magazyn nagłośnienia i sprzętu ogrodniczego itp.)

Ogrodzenie terenu

Obecnie zrealizowane są 2 pierwsze etapy: Ołtarz Papieski jest zabezpieczony i Dom Pielgrzyma jest wybudowany.

 

Dom Pielgrzyma:

2002.04.08 Początek budowy

2002.06.16 Wmurowanie kamienia węgielnego

(Ks. Bp. W. Skworc wmurował kamień w. – skała – fragment z grobu Św. Piotra)

2010.06.29 Poświęcenie i oddanie do użytku Rekolekcyjnego Domu Pielgrzyma OPOKA

drukuj