Blask świętości dla świata

O sześciu nowych orędowników powiększy się już jutro grono świętych
Kościoła katolickiego. Wśród nich jest Polak – bł. Stanisław Sołtys zw.
Kazimierczykiem, kapłan z Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
Na placu św. Piotra w Rzymie Ojciec Święty Benedykt XVI ogłosi świętymi oprócz
Stanisława Sołtysa zwanego Kazimierczykiem, brata André (Alfreda) Bessette’a –
pierwszego rodowitego Kanadyjczyka, s. Candidę Marię od Jezusa (Juanę Josefę)
Cipitrię Y Barriolę z Hiszpanii, s. Mary od Krzyża (Mary Hellen) MacKillop –
pierwszą Australijkę, oraz s. Giulię Salzano i s. Battistę (Camillę) Varano –
obie pochodzące z Włoch.

Będzie to wyjątkowa uroczystość dla wszystkich wiernych katolików, choć w sposób
szczególny będą ją z pewnością świętować Polacy, Kanadyjczycy, Hiszpanie,
Australijczycy, a także Włosi. Wszyscy nowo kanonizowani realizowali swoją drogę
do świętości jako osoby zakonne. Będzie to więc okazja, aby pokazać piękne
postawy ludzi, którzy w sposób bezinteresowny i całkowity poświęcili się służbie
Bogu i człowiekowi. Mimo że żyli w różnych czasach, niejednokrotnie bardzo
odległych, i odmiennych realiach, ich świadectwo pozostaje wciąż żywe, a
przesłanie uniwersalne. Wszyscy oni byli ludźmi modlitwy, całkowitego
zawierzenia Bogu i Maryi, a w centrum ich duchowości znajdowała się Eucharystia.
Swoje powołanie realizowali, pochylając się nad cierpiącymi i odrzuconymi,
służąc tym najmniejszym i dzieląc z nimi swe doświadczenie niezmierzonej miłości
Boga. Charakterystycznym rysem ich działalności było bezpośrednie, konkretne
spotkanie z drugim człowiekiem i podkreślanie wartości życia wśród ludzi i dla
ludzi, tworzenia więzi prawdziwych, a nie wirtualnych. Równie istotnym
wyróżnikiem ich postaw była akceptacja cierpienia pojmowanego jako wartość,
która w sposób szczególny pozwala człowiekowi doświadczyć bliskości Chrystusa
Umęczonego. Do tego dochodzi jeszcze sprawa bardzo ważna i jednocześnie
niesłychanie trudna, a mianowicie gotowość przebaczania.
Dość znaczący jest fakt, że charyzmatem trzech z wymienionych sióstr było
organizowanie i prowadzenie katolickiej edukacji, podkreślanie znaczenia
katechizacji w szkole, co zresztą do tej pory przynosi owoce. To tylko niektóre
z aspektów, jakie w życiu współczesnego człowieka mogą odgrywać niebagatelną
rolę i właśnie poprzez przykład prowadzić go do świętości.
Msza św. kanonizacyjna rozpocznie się w niedzielę o godz. 10.00 na placu św.
Piotra. Uczestniczyć w niej będą również polscy biskupi na czele z ks. abp.
Józefem Michalikiem, przewodniczącym KEP, oraz ks. kard. Stanisławem Dziwiszem,
metropolitą krakowskim. Będzie to już ósma uroczystość kanonizacyjna w czasie
pięcioletniego pontyfikatu Benedykta XVI. Do tej pory Papież włączył w poczet
świętych 28 osób, a w niedzielę ich liczba wzrośnie do 34. Wśród nich znalazło
się 4 Polaków: św. Józef Bilczewski, św. Zygmunt Gorazdowski, św. Szymon z
Lipnicy i św. Zygmunt Szczęsny Feliński. Już jutro dołączy do nich piąty Polak –
św. Stanisław Sołtys zwany Kazimierczykiem.
 

Anna Paliczka

drukuj