fot. pkwp.org

PKWP kształci kadrę naukową Afryki

Pomoc Kościołowi w Potrzebie proponuje krajom Afryki Wschodniej możliwość podjęcia studiów teologicznych w języku angielskim. W Tanzanii, gdzie przebywa obecnie około 150 biskupów z tego regionu, jest ks. dr Mariusz Boguszewski. W kształceniu kadr naukowych dla kontynentu PKWP współpracuje z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dniach od 9 do 18 lipca 2022 roku w Dar es Salaam, największym mieście w Tanzanii, odbywa się 20. spotkanie stowarzyszenia AMECEA, które gromadzi biskupów ze wschodniej Afryki. Wśród krajów członkowskich są: Erytrea, Etiopia, Kenia, Malawi, Sudan Południowy, Sudan, Tanzania, Uganda i Zambia.

Hasłem przewodnim dyskusji, jak przekazał ks. bp Charles Kasonde, przewodniczący AMECEA, jest „troska o nasz wspólny dom”.

„Degradacja środowiska zagraża istnieniu ludzkości, którą Jezus przyszedł zbawić” – wskazał ks. bp Charles Kasonde.

W spotkaniu bierze udział ks. kard. Luis Antonio Tagle z Filipin.

Polską sekcję PKWP w Tanzanii reprezentuje ks. dr Mariusz Boguszewski, dyrektor biura regionalnego w Warszawie. Zaznacza, że „trwająca dyskusja jest bardzo ważna dla  biednego regionu wschodniej Afryki”.

„Na miejscu jest około 150 biskupów, dużo osób zajmujących się pomocą na kontynencie” – dodał.

Przesłanie Ojca Świętego Franciszka z encykliki „Laudato si” wskazuje, że degradacja środowiska szczególną krzywdę wyrządza najuboższym. To oni cierpią na skutek między innymi głodu czy braku dostępu do czystej wody. W regionie, w którym odbywa się dyskusja, ten problem jest zauważalny.

„Jest tu mowa o najbardziej pilnych potrzebach, jakie wynikają z problemu głodu. Pojawia się temat problemów duszpasterskich i wyzwań z tym związanych” – mówił ks. dr Mariusz Boguszewski.

Dodał, że Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które reprezentuje, mocno wspiera wschodnią Afrykę. Polska sekcja niedawno informowała o przekazaniu środków na dożywianie dzieci w Bukanga w Tanzanii , czy o wybudowaniu centrum edukacyjnego dla najmłodszych uchodźców w Afryce, którzy z pogrążonego w wojnie Sudanu Południowego uciekali do Ugandy. [czytaj więcej]

https://twitter.com/PomocKosciolowi/status/1546564529219407872

Obecność ks. dr. Mariusza Boguszewskiego w Dar es Salaam wiąże się również z promocją studiów w języku angielskim, jakie odbywają się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

„Kształcimy kadry dla Afryki i proponujemy właśnie ten model pomocy regionowi” – zaznaczył dyrektor regionalnego biura PKWP w Warszawie.

Ks. dr Mariusz Boguszewski dodaje, że „obecnie z tej formy pomocy korzysta kilkunastu studentów teologii przebywających w Polsce”.

„Chcemy, by jeszcze więcej studentów przyjechało do Warszawy” – wyjaśnił.

PKWP

drukuj