fot. youtube.com/PCh24TV · Polonia Christiana

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski o propagowaniu tzw. aborcji: Jest to nowy i nieznany wcześniej totalitaryzm, mający w pogardzie osobę ludzką

Sumienia wielu tak mocno zostały zdefektowane, że pojawiła się w nich idea i zgoda na tzw. prawo do wyboru likwidacji niechcianych ludzi. Jest to nowy i nieznany wcześniej totalitaryzm, mający w pogardzie osobę ludzką. Jego obrońców i propagatorów znajdziemy nie tylko wśród ludzi niewykształconych i często oszukanych, ale także wśród profesorów, polityków, dziennikarzy, a nawet tzw. progresywnych katolików, którzy chcą dać tzw. prawo do wyboru kobietom – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

Prof. Paweł Skrzydlewski odwołał się do nauczania Prymasa Tysiąclecia odnośnie życia publicznego i wyzwoleniu człowieka bez Boga.

– Sługa Boży, przyszły kardynał oraz Prymas Polski, ks. Stefan Wyszyński, tuż po II wojnie światowej nauczał, że nieszczęściem tego świata jest, iż pragnie on wyzwolenia człowieka, ale bez Boga. Jednocześnie zauważył, że współczesne życie publiczne narodów zarówno w dziedzinie ich pojęć, jak i form ustrojowych odnosi się nieufnie do człowieka, zwłaszcza do jego istotnych wartości rozumu i woli obywatela. Wyczuwa się niemal lęk przed rozumem i wolą człowieka, bodajby człowiek nie myślał i nie pragnął, lepiej aby raczej był zwierzęciem, głazem, rzeczą niż osobą – rozpoczął felietonista.

Uwagi te przyszłego Prymasa Polski wygłoszone zostały tuż po okropieństwach II wojny światowej, w okolicznościach gdy niemiecki narodowy socjalizm został zmiażdżony przez socjalizm radziecki i liberalny, choć dążący już ku bezbożnictwu świat zachodni – kontynuował.

– Wygłaszał je jako biskup lubelski do narodu, który nie mógł pogodzić się z niesprawiedliwością, jaka go spotkała oraz w obliczu poddania Polski i Polaków komunizmowi płynącemu z ZSRR. Jak wiemy, upadek totalitaryzmu hitlerowskiego nie przyniósł prawdziwego wyzwolenia, bo w całym XX wieku człowiek współczesny pragnął wyzwolenia i spełnienia, ale właśnie bez Boga. Jednocześnie zapomniał, że na wiele różnych sposobów przekreśla swoje człowieczeństwo, gdyż rezygnuje z bycia osobą. Dziś być może jesteśmy świadkami jeszcze większego nieszczęścia niż to, które przyniosła II wojna światowa i niesprawiedliwy nieład, jaki został ustanowiony po jej zakończeniu – wskazał prof. Paweł Skrzydlewski.

Nie wszyscy nieład i zło dostrzegają, a są one czymś naprawdę przerażającym i godnym odporu. O jakim nieładzie i złu jest tu mowa? – zaakcentował.

– Bezbożnictwo XX wieku dało nie tylko dwie wojny światowe, liczne krwawe rewolucje, przewroty, obozy koncentracyjne i deportacje całych narodów. Nie tylko utrwaliły formy zachowania i życia, w których bodaj by człowiek nie pragnął i nie myślał, lepiej aby był zwierzęciem, głazem, rzeczą niż osobą. Przyniosły one okropne zachowania, w których matki i ojcowie szczycą się fizyczną likwidacją swojego potomstwa. Wszystko to czynią publicznie i agresywnie, wulgarnie i z nienawiścią do wszystkich, którzy złem nazywają zło, a morderstwo nienarodzonego człowieka zbrodnią – mówił gość Radia Maryja.

Obłęd, jaki ogarnął znaczą część społeczności, nie tylko europejskich, nakazuje widzieć w przerywaniu ciąży przejaw praw człowieka i domaga się nie tylko swobody w jego dokonywaniu, ale także wsparcia państwa i wielu organizacji publicznych – podkreślił.

– Sumienia wielu tak mocno zostały zdefektowane, że pojawiła się w nich idea i zgoda na tzw. prawo do wyboru likwidacji niechcianych ludzi. Jest to nowy i nieznany wcześniej totalitaryzm, mający w pogardzie osobę ludzką. Jego obrońców i propagatorów znajdziemy nie tylko wśród ludzi niewykształconych i często oszukanych, ale także wśród profesorów, polityków, dziennikarzy, a nawet tzw. progresywnych katolików, którzy chcą dać tzw. prawo do wyboru kobietom – powiedział profesor.

Zabójstwo dziecka, które żyje i tworzy sobie w łonie matki swoje niepowtarzalne i jedyne ciało, bywa porównywane i świadomie sprowadzane do zabiegu dentystycznego – kontynuował.

– To wszystko prawdziwy obłęd. Jak uchronić siebie i innych od niego? Za Prymasem Tysiąclecia powtórzmy, że musimy szukać wyzwolenia tylko w Bogu, a nasz światopogląd musi być w całości oparty na personalizmie i pełnej prawdzie o człowieku. Owa prawda mówi, iż jesteśmy dziećmi nie tylko naszych rodziców, ojczyzny, ale także Pana Boga. On nie pozwoli upaść naszemu człowieczeństwu i On sam zapewnił nas, że „na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat” – podsumował prof. Paweł Skrzydlewski.

Cały felieton prof. Pawła Skrzydlewskiego z cyklu „Spróbuj pomyśleć” można odsłuchać [tutaj].

radiomaryja.pl

drukuj