Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski o czci: Bez uhonorowania ludzi zacnych z życia publicznego znika życie społeczne, które zostaje zmechanizowane niemoralnym przepisem prawnym i zniekształcone pędem ku mamonie

Bez uhonorowania ludzi zacnych, bez żywej i dobrowolnej czci dla nich z życia publicznego znika nie tylko przyjaźń z prawami moralnymi, ale samo życie społeczne, które zostaje najczęściej zmechanizowane niemoralnym przepisem prawnym i zniekształcone pędem ku mamonie – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Brak prawdziwego szacunku daje nam kierunek w stronę cywilizacji śmierci – nie ma szacunku dla nikogo i dla niczego. Jest tylko zbrodnia, swawola i niewolnictwo

W przestrzeni życia wytwarza się atmosferę wrogą szacunkowi, a wręcz nieład, w którym każdy lekceważy wszystko i wszystkich, usprawiedliwiając swe zachowanie tolerancją i nowymi czasami, w których każdy ma prawo do swojego zdania, wolności i równego traktowania. To wszystko daje nam kierunek w stronę cywilizacji śmierci, gdzie nie ma szacunku dla nikogo i dla niczego. Jest tylko zbrodnia, swawola i niewolnictwo. Gdy zdobędziemy się na szacunek, umocnimy nasze rodziny, naród i wyzwolimy się z sieroctwa – mówił prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Człowiek zniewolony ideologią walczy o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci, a zarazem płacze, gdy widzi na drodze rozjechaną żabę lub psa na uwięzi

Gdy system sowiecki zbankrutował, pozostawił w pewnym osamotnieniu „homo sovieticusa”, który łatwo dał się zniewolić nową ideologią – hedonistyczną i liberalną. Człowiek (zniewolony ideologią – przyp. red.) walczy o prawo do zabijania nienarodzonych dzieci, wolność do narkotyków, o prawo do samobójstwa i eutanazji ludzi zbędnych, a zarazem płacze i wzrusza się, gdy widzi na drodze rozjechaną żabę lub psa na uwięzi – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski o propagowaniu tzw. aborcji: Jest to nowy i nieznany wcześniej totalitaryzm, mający w pogardzie osobę ludzką

Sumienia wielu tak mocno zostały zdefektowane, że pojawiła się w nich idea i zgoda na tzw. prawo do wyboru likwidacji niechcianych ludzi. Jest to nowy i nieznany wcześniej totalitaryzm, mający w pogardzie osobę ludzką. Jego obrońców i propagatorów znajdziemy nie tylko wśród ludzi niewykształconych i często oszukanych, ale także wśród profesorów, polityków, dziennikarzy, a nawet tzw. progresywnych katolików, którzy chcą dać tzw. prawo do wyboru kobietom – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski o multikulturalizmie: Wielość kultur może jawić się jako rzecz ciekawa i dobra, ale prowadzi do zaistnienia licznych problemów, które ostatecznie mogą zniszczyć to, co w Europie jest najcenniejsze i najpiękniejsze

Wielość kultur może do pewnego stopnia jawić się jako rzecz ciekawa i dobra, ale także może prowadzić do zaistnienia licznych problemów, które ostatecznie mogą zniszczyć to, co w Europie jest najcenniejsze i najpiękniejsze. Tym czymś jest pokojowy ład oparty na życzliwości i miłości drugiego człowieka połączony z uszanowaniem niezbywalnych praw osoby, które są dane przez Boga – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” w Radiu Maryja.