Wpisy

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Wsparcie rodzin przez rządowe programy i finansowanie nie daje zamierzonych celów

Wsparcie małżeństw i rodzin realizowane przez rządowe programy, a dokonujące się głównie przez finansowanie nie daje zamierzonych celów. Wyrabia się przy tym błędne przekonanie, że polityka demograficzna jest przede wszystkim zależna od czynników ekonomicznych – mówił w felietonie Radia Maryja z cyklu „Spróbuj pomyśleć” prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Zdobywać wykształcenie to żyć, wewnętrznie rozwijać się po ludzku. Jeżeli tego na uczelni nie czynimy, grozi nam wewnętrzna duchowa śmierć

Wykształcenie jest jakby nowym życiem człowieka. Życiem, które rozwija się poprzez poznanie i nieustanne karmienie swej duszy prawdą. Zdobywać wykształcenie to wzrastać, żyć, wewnętrznie rozwijać się po ludzku. Jeżeli tego na uczelni nie czynimy, grozi nam wewnętrzna duchowa śmierć, która z czasem przychodzi do naszych uczuć, wyobraźni, pamięci, wreszcie całej duszy – mówił w piątkowym felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja filozof prof. Paweł Skrzydlewski.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Prof. Marcin Wiącek wyraźnie deklaruje, że będzie bronił praw człowieka, nie kierując się żadną ideologią czy partyjną interpretacją. Mam nadzieję, że należycie rozumie godność

Rzecznik Praw Obywatelskich musi być człowiekiem wolnym, ale przede wszystkim wiernym uprawnieniom. Mam nadzieję, że ten główny cel będzie realizowany przez nowego Rzecznika. Słuchałem różnych wypowiedzi prof. Marcina Wiącka i cieszy mnie, że odwołuje się on do godności człowieka. Mam nadzieję, że należycie tą godność rozumie, jest bowiem prawnikiem, konstytucjonalistą. Jest szansa na to, że ta godność będzie należycie pojmowana i nie będzie to zwichrowanie w stylu postmodernistycznym, LGBT czy innym równie niebezpiecznym – zwrócił uwagę prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, podczas „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Pan Bóg nie jest celem ludzkiego życia i efekt jest taki, że człowiek traci świadomość własnej tożsamości, traci rozumienie samego siebie, hierarchię dobra i zaczyna bardziej cenić kurczęta, drzewa niż ludzkie życie

Żyjemy w rzeczywistości, w której wszystko zostało odwrócone. Istotą tego nieładu jest jak zwykle odejście od Pana Boga. Pan Bóg nie jest celem ludzkiego życia i efekt jest taki, że człowiek traci świadomość własnej tożsamości, traci rozumienie samego siebie, hierarchię dobra i zaczyna bardziej cenić kurczęta, drzewa, co więcej zaczyna postulować sam dla siebie pewnego rodzaju prawa, uprawnienia, które z perspektywy rozumu, z perspektywy także doświadczenia historycznego, konsekwencji pociągają za sobą całą destrukcję życia społecznego, nie tylko rodziny, nie tylko samego człowieka, ale także narodu i państw – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Bez ludzi dojrzałych nie ma zdrowego moralnie narodu i państwa

Wakacje nie są czasem, w którym mamy zapomnieć o używaniu rozumu i o konieczności jego doskonalenia na drodze edukacji. Tradycja łacińska widziała wakacje jako czas wzrastania naszego rozumu ku dojrzałości ludzkiej. Proces ludzkiego dojrzewania nie jest prosty i nigdy nie zachodzi bez trudności. Zakładamy istnienie dojrzałych ludzi, którzy mają władztwo nad sobą. Bez nich nie ma dobrych rodzin, nie ma zdrowego moralnie narodu i państwa – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.

[TYLKO U NAS] Prof. P. Skrzydlewski: Ubóstwo duchowe rodziny szybko zamienia się w jej słabość

Ubóstwo duchowe rodziny szybko zamienia się w jedną z przyczyn jej słabości i ostatecznie w rozkład. Często przyczyna nędzy duchowej leży nie tyle w braku środków materialnych, ile w ich niewłaściwym używaniu oraz czynieniu z nich celu życia – powiedział prof. Paweł Skrzydlewski, filozof z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, w felietonie z cyklu „Spróbuj pomyśleć” na antenie Radia Maryja.