fot. PAP/Jacek Bednarczyk

[TYLKO U NAS] Mec. L. Obara o niewykonaniu wyroku przez producentów niemieckiego serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”: To naruszenie prawa europejskiego

Niemiecki ZDF nie chce wykonać wyroku ws. serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. „Uważam, że jeśli skarga trafi do TSUE, to będziemy mieli orzeczenie pozytywne, wskazujące na wadliwość wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe i naruszenie prawa europejskiego. Wykładnia, jaka w ten sposób powstanie, zobowiąże wszystkie sądy niemieckie do poszanowania zasady wykonywania wyroków zapadłych w sprawach o dobrach osobistych przed polskimi sądami” – ocenił mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria Nostra, w sobotnich „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja.

Niemiecka telewizja ZDF, zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 2018 roku, ma przeprosić za emisję serialu „Nasze matki, nasi ojcowie”. [czytaj więcej]

W opinii sądu twórcy serialu naruszyli dobra osobiste Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, sugerując, iż żołnierze AK reprezentowali postawy antysemickie i nacjonalistyczne. Wyrok jest prawomocny, jednak do tej pory telewizja ZDF go nie wykonała. Powodem jest orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie, w którym stwierdzono, iż użyte określenia uznano za cudzą opinię.

– Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie bardzo nas ucieszył, ponieważ dobrze wróży kolejnym sprawom toczącym się przed warszawskimi sądami przeciwko bawarskim mediom (…) za stwierdzenie „polskie obozy zagłady”. (…) Natomiast od lipca 2018 roku podjęliśmy szereg różnych działań. Występowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, wysyłaliśmy formalne petycje i skargi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, prosząc, aby Komisja wystąpiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z żądaniem zbadania wyroku, który łamie podstawową i fundamentalną zasadę Unii – wykonywania bezwarunkowo wyroków zapadniętych w innych państwach. Spotkało się to z odmową – opowiadał Lech Obara.

– Na zgromadzeniu parlamentarnym Rady Europy pani poseł Iwona Arent zadała pytanie ministrowi spraw zagranicznych Niemiec, czy niewykonywanie wyroków zapadających w sądach w Polsce to praworządność „po niemiecku”. Nie dostała odpowiedzi poza pięknymi słowami o historii, odpowiedzialności i braterstwie. W związku z tym pani poseł Arent, wspierana przez nasze Stowarzyszenie, wystąpiła do premiera, abyśmy jako Polska wytoczyli międzypaństwowy spór Republice Federalnej Niemiec, wskazując na łamanie twardego prawa europejskiego, czyli niewykonywanie wyroków – kontynuował mecenas.

Gość „Aktualności dnia” poinformował, że działania Stowarzyszenia Patria Nostra w tej sprawie zostały poparte przez ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę.

– Minister Zbigniew Ziobro wystąpił do ministra ds. Unii, by bardzo poważnie potraktował naszą prośbę o przygotowanie skargi i uruchomienie całego trybu, który miałby towarzyszyć sporowi poddanemu przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Uważam, że jeśli skarga tam trafi, to będziemy mieli orzeczenie pozytywne, wskazujące na wadliwość wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe (…) i naruszenie prawa europejskiego. Wykładnia, jaka w ten sposób powstanie, zobowiąże wszystkie sądy niemieckie do poszanowania zasady wykonywania wyroków zapadłych w sprawach o dobrach osobistych przed polskimi sądami – ocenił prezes Stowarzyszenia Patria Nostra.

Jednocześnie niemiecki Bundestag zamierza debatować nad kwestią reparacji wojennych dla Grecji, a – jak zauważył Lech Obara – sprawa odszkodowań wobec Polski jest ciągle pomijana.

– Nasze postulaty, nasz problem związany z uchylaniem się Niemiec od naprawienia szkód wyrządzonych przez armię niemiecką w związku z okupacją, nigdy nie staną na tak wysokim forum jak Bundestag. (…) Niemcy tłumaczą się argumentem, że nie ma traktatu pokojowego, w którym by ustalono reparacje, jak np. po I wojnie światowej, a także, że Polska w 1952 roku, czyli PRL, zrzekła się dochodzenia roszczeń. Te argumenty powodują, iż Niemcy nie podejmują rozmów, w których by padły słowa: „odszkodowanie” lub „reparacje” – zwrócił uwagę rozmówca Radia Maryja.

Całą rozmowę z mec. Lechem Obarą w „Aktualnościach dnia” można odsłuchać [tutaj]. 

radiomaryja.pl

drukuj