By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47195264

Wiceszef MSZ: UE prowadzi więcej postępowań przeciwko Hiszpanii, Niemcom i Francji niż Polsce

Postępowanie Komisji Europejskiej wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym jest jednym z około 750 toczących się wobec różnych państw Unii Europejskiej – poinformował w Sejmie wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk.

Obecnie przeciwko Polsce prowadzone są 34 postępowania z art. 258 traktatu o funkcjonowaniu UE. To mniej niż przeciwko innym państwom Wspólnoty – dodał wiceszef MSZ.

Wśród przykładów Szymon Szynkowski vel Sęk wymienił Niemcy, przeciwko którym toczy się 49 postępowań. Więcej postępowań prowadzonych jest także przeciwko Francji – 35 i Hiszpanii – 58.

Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk odpowiedział też bezpośrednio na pytanie posłów Nowoczesnej o to, jaka będzie reakcja rządu na postępowanie KE wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym. Jak podkreślił, rząd udzieli odpowiedzi w terminie wskazanym przez KE.

– Nie wiadomo, jaka będzie ta odpowiedź, ponieważ mamy czas do 4 sierpnia, więc trudno prognozować, co dokładnie będzie zawierać odpowiedź rządu. Postępowanie art. 258 to jedno z około 750 postępowań prowadzonych przez KE wobec różnych państw członkowskich – zaznaczył Szymon Szynkowski vel Sęk.

Wiceminister spraw zagranicznych poinformował również, że Polska wykonuje na bieżąco wszystkie wyroki TSUE. Tylko raz w historii KE uruchomiła wobec naszego kraju procedurę dotyczącą niewykonania wyroku w sprawie niewdrożenia dyrektywy azotanowej i obecnie KE planuje zamknięcie tego postępowania. Przeciwko innym państwom takich procedur jest więcej – dodał wiceszef MSZ.

W poniedziałek, w związku z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącymi zasad przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, KE rozpoczęła wobec Polski procedurę w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. KE wysłała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia dotyczącego ustawy o Sądzie Najwyższym. Postępowanie może zakończyć się skierowaniem pozwu do TSUE.

RIRM

drukuj