A. Duda: TSUE zbyt dalece ingeruje w sprawy państw UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zbyt dalece ingeruje w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich Unii Europejskiej, co jest niebezpieczne – powiedział prezydent Andrzej Duda. W ocenie prezydenta to są praktyki, które są groźne dla suwerenności państw Unii.

Andrzej Duda był pytany na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia o nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która została przygotowana w związku z październikowym postanowieniem TSUE.

– Uważam, że KE nie ma racji, pozostaję przy swoim zdaniu. Uważam również, że Trybunał Sprawiedliwości UE, orzekając w tej sprawie – w sprawie, która jest bez wątpienia sprawą wewnętrzną, bo regulacja organizacji wymiaru sprawiedliwości jest sprawą wewnętrzną – posunął się za daleko i rozmawiam na ten temat z prezydentami innych krajów UE. Sygnalizowałem tę kwestię kiedyś także pani kanclerz Angeli Merkel, żeby zwróciła na to uwagę, ponieważ Trybunał posuwa się za daleko i zbyt dalece ingeruje w wewnętrzne sprawy krajów członkowskich, co w moim przekonaniu jest niebezpieczne i to są praktyki, które są groźne dla suwerenności państw Unii Europejskiej – powiedział prezydent.

TSUE, przychylając się do wniosku KE, wydał w październiku wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych.

Sędziowie zdecydowali między innymi o zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przechodzenia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia.

Władze Polski poprzez nowelę wykonały orzeczenie unijnego trybunału. To powoduje między innymi, że na stanowisko I prezesa SN powróci prof. Małgorzata Gersdorf.

RIRM

drukuj