[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Nie ma rodziny bez Kościoła i nie ma Kościoła bez żywej obecności rodziny w tym Kościele

Kazus Irlandii pokazuje, że nie można mówić o istnieniu rodziny bez Kościoła. (…) Nie ma rodziny bez Kościoła i nie ma też Kościoła bez żywej obecności rodziny w tym Kościele – mówił w poniedziałkowej audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja, odnosząc się do zakończonej podróży papieża Franciszka w Irlandii, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

Ojciec Święty Franciszek zakończył podróż apostolską w Irlandii. Pielgrzymka była związana z IX Światowym Spotkaniem Rodzin w Dublinie [czytaj więcej] 

– Centrum tej wizyty było spotkanie papieża z rodzinami. Kiedy spoglądamy właśnie na te kluczowe wydarzenia – na Msze św. papieskie i homilię głoszone do rodzin, a także na ten nieodłączny kontekst tej wizyty, to nasuwa się jedna myśl mówiąca o przymierzu rodzin i Kościoła. Kazus Irlandii pokazuje, że nie można mówić o istnieniu rodziny bez Kościoła, a Kościół jednocześnie musi być świadom tego, że – patrząc od strony ludzkiej – jego przyszłość jest związana z rodziną. Nie ma rodziny bez Kościoła i nie ma też Kościoła bez żywej obecności rodziny w tym Kościele – powiedział ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Premier Irlandii Leo Varadkar mówił o pewnych przemianach, które dotknęły Irlandię.

– Te przemiany w przypadku Irlandii są niezwykle bolesne i dramatyczne. Kiedy spojrzymy na Irlandię sprzed 30-40 lat i spoglądamy na nią dzisiaj, to widzimy, że z kraju, który był bastionem katolicyzmu i zarazem bastionem zdrowej moralności, stał się krajem bardzo rozchwianym. Ten proces rozchwiania przebiegł poprzez oderwanie, zniszczenie tej więzi, tego przymierza, jakie istnieje między rodziną a Kościołem. I oczywiście można ten stan rzeczy stwierdzić – podkreślił duchowny.

Gość Radia Maryja zwrócił uwagę, że sytuacja w Irlandii niepokoi i słowa papieża Franciszka należy odebrać jako inspirację do tego, by przywrócić więź do Kościoła.

– Z jednej strony – dość powszechnie w komentarzach i w różnych opiniach – mówi się o tym, że ten kryzys Kościoła w Irlandii dokonał się za sprawą ludzi samego Kościoła. Wiemy, pojawia się słynny kazus nadużyć seksualnych, wykorzystywań dzieci, nieletnich przez księży, przez ludzi Kościoła. Zresztą za grzech pedofilii, zarówno papież Benedykt XVI jak i teraz papież Franciszek bardzo solennie i szczerze przepraszali, kajali się i przyznawali, że jest to zjawisko absolutnie karygodne, nie do wytłumaczenia. Na pewno ten fakt bardzo boleśnie zachwiał zaufaniem do Kościoła. To jest fakt. Z drugiej strony wiemy, że zjawisko pedofilii jest pewnym czynnikiem stanowiącym oręż w walce z Kościołem – wskazał członek Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.

– Choćby był jeden przypadek pedofilii w Kościele, to jest on karygodny i godny napiętnowania. Ale zwróćmy uwagę na to, że te przypadki pedofilii są faktycznie traktowane jako narzędzie do zohydzenia Kościoła, do uczynienia Kościoła instytucją niewiarygodną – dodał.

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz zauważył, iż należy przyglądać się przyczyną kryzysu, jaki ma miejsce w Irlandii.

– Kiedy spoglądamy na kazus Irlandii, to na pewno trzeba spoglądać na przyczyny tego kryzysu, ale jednocześnie trzeba dostrzec te przyczyny, nie tylko poprzez pryzmat patologii seksualnej sprowadzonej do jednej postaci. Trzeba dostrzec ten przykład jako ilustrację zjawiska ogólnokulturowego, związanego z rewolucją kulturową, z rewolucją seksualną, której 50. rocznicę obchodzimy w tym roku. Jeżeli szukamy środków zaradczych na przezwyciężenie tego kryzysu, to wróćmy do piękna autentyczniej miłości ludzkiej wyrażonej zarówno w czystości życia kapłańskiego i zakonnego, w miłości oblubieńczej małżonków, w czystości życia narzeczeńskiego, w każdej sferze ludzkiego życia, w której miłość stanowi naczelną wartość – zaznaczył gość audycji „Aktualności dnia”.

– Nie możemy snuć jakichkolwiek prognoz dotyczących państwa, narodu, społeczności międzynarodowej czy Kościoła, jeżeli nie będziemy akcentować wartości małżeństwa i rodziny – podsumował. 

Całą rozmowę z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem można odsłuchać [tutaj] .

RIRM

drukuj