Avila: zakończenie Europejskiego Spotkania Młodych

Uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. kard. Ricardo Blázquez, zakończyła Europejskie Spotkanie Młodych w Avili. Młodzież pozdrowił również papież Franciszek.

W krótkim pozdrowieniu papież Franciszek zachęcił młodych, aby nie godzili się na “życie przeciętne i bez aspiracji”. Trzeba stale „wzrastać w przyjaźni z Chrystusem”,  „uświadamiać sobie coraz bardziej znaczenie daru otrzymanego w chrzście i bierzmowaniu” oraz  „nieść miłość Chrystusa naszym bliźnim”. Z kolei ks. kard. Ricardo Blázquez, przewodniczący Episkopatu Hiszpanii, prosił młodych ludzi, aby zgodnie z hasłem spotkania stali się prawdziwymi przyjaciółmi Boga, naśladowali św. Teresę w zdecydowaniu, wysiłku, pracowitości i szukaniu Chrystusa oraz by nie tracili nadziei, szczególnie w czasach kryzysu, który tak mocno dotknął młodzież.

Na zakończenie Mszy św. został poświęcony obraz Niepokalanej, który nawiedzi wszystkie diecezje w Hiszpanii w ramach przygotowań do ŚDM w Krakowie.

o. Marek Raczkiewicz CSsR, Madryt/RIRM

drukuj