Spotkanie Rodziny Radia Maryja w Radzyminie: „za waszą wierność i stałość”

„Dzisiejsze spotkanie jest wielką okazją do wdzięczności za was, drodzy słuchacze i widzowie, za waszą wierność i stałość, za to, że trwacie przy Bogu i Maryi” mówił do wiernych zgromadzonych na Spotkaniu Rodziny Radia Maryja w Radzyminie ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawskopraskiej.

Słuchacze Radia Maryja oraz widzowie Telewizji Trwam, uczestnicząc we Mszy św. w Parafii Przemienienia Pańskiego, chcieli uczcić św. Wawrzyńca, męczennika, którego wspomina dziś Kościół, ale także oddać cześć wszystkim Polakom, którzy w dniach 12-15 sierpnia walczyli pod Radzyminem w wojnie polsko-bolszewickiej.

O wdzięczności za wolność wywalczoną przez naszych bohaterskich przodków mówił przed rozpoczęciem Eucharystii o. Dariusz Drążek CSsR, posługujący w Radiu Maryja.

Tutaj nasi rodacy stoczyli zwycięski bój z bolszewikami; z określoną ideologią, która miała wyprzeć Boga z Ojczyzny, ale wyprzeć również Boga z serc zamieszkujących Polskę rodaków. Jest to miejsce szczególne, do którego pielgrzymował św. Jan Paweł II 13 czerwca 1999 r. Przypominał on, że jest z rocznika 20. oraz, że walczącym o wolność naszą i waszą zawdzięcza swoje życie, ale również swoje powołanie i to, że może mówić w mowie ojczystej – podkreślał o. Dariusz Drążek CSsR.

Mszy św. z udziałem wiernych z Radzymina przewodniczył ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej. W wygłoszonej homilii wskazał on na świadectwo, jakie pozostawił czczony dziś św. Wawrzyniec.

Stając wobec wielkiego świadectwa św. Wawrzyńca, jednocześnie stajemy wobec wspaniałego zaproszenia. Spróbujmy dzisiaj my zastanowić się i rozważyć: Na ile my mamy, możemy i powinniśmy być świadkami wiary Boga Kościoła, świadkami życia Bożego Ducha, świadkami łaski Boga, która żyje, dotyka i przemienia. Każdy z nas staje wobec Boga właśnie z taką tęsknotą, takim pragnieniem i poszukiwaniem – mówił ks. bp Marek Solarczyk.

W dalszej części wystąpienia biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej zwrócił uwagę na obumierające ziarno, na które wskazuje dzisiejsza Ewangelia (J 12, 24-26).

Co doprowadza do tego, że ziarno obumiera? Pojawia się w tym momencie jedna, prosta myśl i refleksja – ziarno nie może zostać takie, jakie było. Musi się rozwijać, musi się przemieniać. Musi poddać się temu działaniu siły i mocy, jaka jest w nim, ale też tym wszystkim darom, temu wsparciu, które jest wokół niego; a które sprawia, że ziarno włożone w ziemię pęcznieje. (…) Co dla nas oznacza tajemnica tego ziarna, które się nasyca wilgocią? Zobaczmy, my jesteśmy w środowisku, które daje nam tę Bożą wilgoć, ludzką wilgoć – tego, co piękne, co ważne dla rodzin, Ojczyzny, Kościoła czy każdego człowieka – objaśniał pasterz diecezji warszawsko-praskiej.

Obumarcie ziarna wiąże się z jego zakorzenieniem oraz pojawieniem się potrzebnej w chrześcijaństwie wierności i wytrwałości – podkreślał ks. bp Marek Solarczyk, nawiązując do historii Radzymina, łączącej się z pamiętną bitwą z bolszewikami (1920 r.).

Ziarno zaczęło zapuszczać korzenie, tworzyć nową jakość, nowe życie. To jest dziś ta niesamowita zachęta od Chrystusa dla nas. Ziarno musi obumrzeć, musi pojawić się ten korzeń stałości, wierności, wytrwałości , nadziei. Nadziei na to – jak mówi Chrystus – „tam gdzie jestem Ja, tam będzie i mój uczeń”. Nadziei, o której mówił św. Paweł: „Chojnego dawcę miłuje Bóg” – podkreślił ksiądz biskup.

Historia radzymińskiej parafii sięga XV w., kiedy to została ona erygowana dzięki staraniom Jana z Radzymina. Konsekrowaną w 1791 r. świątynię pod koniec II wojny światowej zniszczyły cofające się wojska niemieckie. Odbudową zajęli się ks. Maksymilian Kościakiewicz i wspomagający go wikariusz Konstanty Wojciechowski.

RIRM

drukuj