Radio Maryja narzędziem Bożej ewangelizacji

Sprzeciw wobec obrazy o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, założyciela i dyrektora Radia Maryja, przeciwstawienie się dyskryminacji katolików w życiu społeczno-politycznym oraz wszelkim próbom ograniczania ich wolności i praw to tylko nieliczne z powodów, dla których tysiące osób poparło list naukowców do JE ks. abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (KEP).

Kilkunastu polskich uczonych stanęło w obronie założyciela Radia Maryja oraz innych dzieł powstałych z inicjatywy o. dr. Tadeusza Rydzyka. W swoim liście naukowcy przypomnieli inny tekst wysłany do JE ks. abpa Michalika, którego autorem był profesor dr hab. Stanisław Luft. Stwierdził on, że dostrzega rzekomo „bardzo groźne zjawiska w polskim Kościele”, które – według Lufta – związane są „z działalnością części mediów katolickich, którym ojciec Rydzyk patronuje”.

„Jest to poważne oskarżenie kapłana, który od wielu lat ciężko, w zawsze niesprzyjających warunkach pełni zaszczytną misję Kościoła i służy z wielkim poświęceniem, jak bohaterski żołnierz Ojczyźnie. Paradoksalnie to brzmi, ale za wszystko spotyka się ojciec dr Tadeusz Rydzyk z ogromną niewdzięcznością. Jest często prześladowany. Wiele spraw o naruszenia jego dobrego imienia mógłby wygrać w sądzie, ale zgodnie z zasadami chrześcijaństwa nie czyni tego” – napisali naukowcy.

List uczonych spotkał się z ogromnym i natychmiastowym uznaniem wśród Polaków, którzy mieszkają zarówno w kraju jak i w różnych częściach świata. Podpisują się pod nim różne osoby, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy wykonywany zawód. Mimo wielu różnic cel jest wspólny – nie pozwolić by w Polsce dzielono, czy dyskryminowano katolików. Jest to także forma protestu przeciwko jawnemu obrażaniu kapłanów.

Wśród ponad 9 tys. 300 osób znalazł się pan Mariusz Olczak, menadżer z Warszawy. W rozmowie z „Naszym Dziennikiem” wyjaśnił on, że poparł inicjatywę naukowców, gdyż jest osobą wierzącą.

– Wierzę w Jezusa Chrystusa, którego uznaję za swojego Pana i Mistrza. Uważam, że Radio Maryja i Telewizja Trwam są wspaniałymi narzędziami Jego ewangelizacji. Dlatego poparłem list otwarty do JE ks. abp. Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w obronie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Jestem zaszczycony tym, że przez poparcie tego listu mogłem publicznie wyznać swoją przynależność do Chrystusa – powiedział Olczak.

Również pan Marek Wielochowski, który złożył swój podpis pod listem naukowców wyjaśnił „Naszemu Dziennikowi”, że poparł tę inicjatywę, gdyż jest członkiem Kościoła powszechnego.

– Odczuwam potrzebę solidarności z dziełami katolickimi, szczególnie tymi wychodzącymi z Ojczyzny. Kolejnym argumentem, dla którego podpisałem się pod listem, jest fakt, że wolności obywatelskie są w Polsce poważnie zagrożone. Ponadto nasz kraj, nie mówiąc o świecie, dotyka bezwzględna, zgubna i wzmożona fala antychrystianizacji – wyjaśnił czytelnik.

Zaznaczył, że „niezmiernie szanuje osobę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski JE ks. abp. Józefa Michalika i wierzy, że wspólnie z hierarchami, będzie on w stanie podjąć trafną decyzję w rzeczonej sprawie”.

– Czułem potrzebę wyrażenia tą drogą uznania dla tego wszystkiego czego dokonał o. Tadeusz Rydzyk, a także mojej sympatii dla niego samego. I wreszcie po siódme, iż nie mogłem inaczej, gdyż nasz kraj jest w potrzebie, a szansa na zbudowanie państwa obywatelskiego „przechodzi nam koło nosa” – dodał Wielochowski.

Warto przypomnieć, że już ponad 2 miliony 400 tys. podpisów zebrano pod protestem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przeciwko dyskryminowaniu przez nią Telewizji Trwam przy przyznawaniu koncesji na nadawanie cyfrowe. Ulicami setek miast w kraju i poza jego granicami przeszły marsze w obronie wolności mediów. Swój sprzeciw wobec działań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wyrazili hierarchowie polskiego Kościoła, a także stowarzyszenia i organizacje . W dalszym ciągu brak jest jakiegokolwiek odzewu na wszystkie apele. Decydenci pozostają „głusi” na głos milionów katolików.

Każdy, kto zechciałby poprzeć list naukowców w obronie o. dr. Tadeusza Rydzyka może to uczynić wypełniając formularz.

 

oddaj swoje poparcie w obronie Tv Trwam i Radia Maryja

Izabela Kozłowska

drukuj