fot. TV Trwam News

[TYLKO U NAS] Ks. prof. P. Bortkiewicz: Biografia ks. kard. Zenona Grocholewskiego jest absolutnie niezwykła. Głęboko realizował testamentalne „pamięć i tożsamość” św. Jana Pawła II

Biografia ks. kard. Zenona Grocholewskiego jest absolutnie niezwykła. (…) Ksiądz kardynał był człowiek ogromnej służby. Służył Kościołowi poprzez bezpośrednią służbę papieżom. Św. Jan Paweł II zostawił nam w testamentalnej książce dwa słowa – pamięć i tożsamość – to była domena działań księdza kardynała. Chciał ocalić i przywracać pamięć, aby budować tożsamość współczesnej kultury i współczesnego człowieka  – wspomina śp. ks. kard. Zenona Grocholewskiego ks. prof. Paweł Bortkiewicz, etyk, w programie „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Ks. profesor przypomniał zasługi ks. kard. Z. Grocholewskiego dla dziedzictwa w Toruniu.

– Pamiętam rozmowę z księdzem kardynałem, jak cieszył się, że będzie miał okazję święcić Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Mówił też o swoim zaangażowaniu w szkołę, o tym, jak bardzo docenia funkcjonowanie WSKSiM – podkreślał ks. prof. P. Bortkiewicz.

Gość „Aktualności dnia” przypomniał naukową współpracę ks. kard. Zenona Grocholewskiego z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

– Wiemy doskonale, że ksiądz kardynał był niezwykle zaangażowany w działalność naukową uczelni. O. rektor dr Zdzisław Klafka CSsR może to potwierdzić, że ks. kardynał wspierał coroczne kongresy listopadowe. Możemy śmiało powiedzieć, że ks. kardynał projektował te kongresy. Myślę, że jako uczelnia jesteśmy zobowiązani kontynuować inicjatywę naszego przyjaciela. – przypomniał etyk.

Wspomnienie ks. kard. Zenona Grocholewskiego przez rektora WSKSiM o. dra Zdzisława Klafkę możemy przeczytać [tutaj]. 

Był człowiekiem rozpoznawalnym w świecie nauki katolickiej­ – powiedział wykładowca WSKSiM.

– Ksiądz kardynał był wielokrotnie obdarowywany tytułami doktora honoris causa przez wiele różnych uczelni. Był Prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, która między innymi miała w swoim zarządzaniu uczelnie katolickie, w związku z tym podróżował po całym świecie. Odwiedzał zarówno uczelnie tak egzotyczne, jak katolickie fakultety na uniwersytetach w Chinach, jak i w naszej części Europy – dodał.

Ks. kard. Zenon Grocholewski był sekretarzem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

– Ksiądz kardynał zajmował się filozofią prawa, a więc najgłębszymi korzeniami prawa. W dobie, w której mamy bardzo wiele niepokojów w rozumieniu prawa cywilnego, a więc też w przestrzeni prawa kanonicznego, ksiądz kardynał potrafił wydobyć głębię i sens tego prawa – wspomina ks. prof. Paweł Bortkiewicz.  

Ks. kardynał był wielkim człowiekiem Kościoła.

– Ksiądz kardynał był wielkim człowiekiem Kościoła, był człowiekiem uniwersytetu. Był przede wszystkim człowiekiem zatroskanym o prawo kanoniczne, które jest w służbie człowieka – akcentował gość.

Zasługi śp. ks. kard. Zenona Grocholewskiego dla uczelni katolickich dostrzegamy również w krajach buddyjskich.

– Ksiądz kardynał ewangelizował przez naukę. Była ona bardzo rzetelna, szukająca prawdy i zmagająca się z pytaniami bardzo fundamentalnymi, pytaniami o prapoczątek wszelkich rzeczywistości. W działaniach przyjaciela naszego środowiska widzieliśmy wielką pasję. Ksiądz kardynał realizował i wprowadzał tę trudną przestrzeń nauki katolickiej w krajach radykalnie niekatolickich. Był to zabieg ogromnie ewangelizacyjny – zaznaczył ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Prefekt Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej śp. ks. kard. Zenon Grocholewski rechrystianizował kraje europejskie.

– Zajmował się nie tylko ewangelizacją krajów egzotycznych, ale przede wszystkim rechrystianizował kraje europejskie. Tutaj ksiądz kardynał mocno angażował się, aby na nowo wprowadzać uczelnie katolickie w środowisko naukowe zlaicyzowanej Europy – podkreślił etyk.

Śp. ks. kard. Zenon Grocholewskiego zostawił nam w spadku obowiązek do budowania tożsamości współczesnych społeczeństw.

– W Europie mamy swego rodzaju chrystofobię. (…) Bardzo wiele ludzi mówi dziś o przyszłości, bardzo wielu polityków mówi o tej przyszłości, ale trzeba pamiętać, że przyszłość wyrasta z naszego dziś i naszej historii. Św. Jan Paweł II zostawił nam w testamentalnej książce dwa słowa: „pamięć i tożsamość”. To była domena działań księdza kardynała. Chciał ocalić i przywracać pamięć, aby budować tożsamość współczesnej kultury i współczesnego człowieka – akcentował ks. prof. P. Bortkiewicz.

Całą rozmowę z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem można odsłuchać tutaj: https://www.radiomaryja.pl/multimedia/zaangazowanie-ks-kard-zenona-grocholewskiego-w-rozwoj-uczelni-katolickich/

radiomaryja.pl

drukuj