fot. facebook.com

TSUE: Polska ma zawiesić przepisy dot. Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów

Polska ma zawiesić przepisy dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów – orzekł dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W komunikacie wskazano, że nasz kraj zostaje zobowiązany do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów. Ponadto Trybunał uznał, że podnoszone przez Komisję Europejską zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie środków tymczasowych.

Poseł Marek Ast, przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości, mówi, że rozstrzygnięcie jest sprzeczne z prawem traktatowym.

– Cały czas podkreślaliśmy, że wyłączną kompetencją państwa członkowskiego UE są kwestie związane z organizacją sądownictwa, również dyscyplinarnego. W tej sytuacji jest to oczywiście postanowienie zabezpieczające, ale już od decyzji Polski zależy to, czy zostanie ono wykonane. Jest to daleko idąca ingerencja w suwerenność Polski i w niezależność krajowego sądownictwa. Jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i przepisy regulujące jej działanie, to jest fundament polskiej reformy wymiaru sprawiedliwości – wskazuje Marek Ast.

TSUE wskazał, że każde państwo członkowskie powinno zapewnić, by system środków dyscyplinarnych obowiązujący w stosunku do sędziów szanował zasadę ich niezawisłości.

RIRM

drukuj