fot. PAP/Paweł Supernak

Trwa Batalia o Puszczę Białowieską

Dowiedziemy, że w tym sporze mamy rację podkreśla minister środowiska prof. Jan Szyszko odnosząc się do sprawy wycinki w Puszczy Białowieskiej. Obecnie Polska przygotowuje odpowiedzi na wnioski Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

25 lat temu doszło do gigantycznego pożaru w Puszczy Noteckiej. Spłonęło blisko 6 tys. hektarów lasów. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń w Potrzebowicach odbyła się specjalna konferencja naukowa. Pożar w Puszczy Noteckiej na długo pozostanie w pamięci leśników. Dziś też niestety nie brakuje wyzwań – podkreśla dyrektor generalny Lasów Państwowych dr inż. Konrad Tomaszewski.

Pierwsze takie dziejowe zdarzenie, to bój o sposób rozumienia roli gospodarki leśnej, jako narzędzia kształtującego należytą różnorodność biologiczną. Drugie natomiast dotyczy olbrzymiej klęski wiatrołomów, która miała miejsce w Borach Tucholskich mówi dr inż. Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

W sprawie Puszczy Białowieskiej Polska wystąpiła o przedstawienie dowodów, w szczególności zdjęć i map, na podstawie których Komisja Europejska opiera swoje stwierdzenia dotyczące nieprzestrzegania przez nas środka tymczasowego. Trybunał Sprawiedliwości UE uwzględnił wniosek Polski i zobowiązał Komisję Europejską do przekazania dowodów w terminie do 22 września 2017 r. W związku z tym stronie polskiej został wyznaczony nowy termin na ustosunkowanie się do uzupełniającego wniosku komisji dotyczącego kar pieniężnych.

To nie jest tak, że wiceprezes będzie mógł od razu nałożyć karę za to, że ewentualnie, czy w domniemaniu w przeszłości był naruszany tymczasowy środek, ten pierwszy nie zmieniony.  Dopiero wówczas, gdy udowodni się Polsce, że nie stosuje tego zmienionego środka tymczasowego, będzie można mówić o karze finansowej. Oczywiście mainstreamowe media niewiele z tego zrozumiały i już zaczynają nagłaśniać, że jeżeli Polska natychmiast nie zaprzestanie jakichkolwiek działań, czy nie dokona unieczynnienia Puszczy Białowieskiej w części gospodarczej, to wiceprezes nałoży nam karę finansową. Nic bardziej błędnego podkreśla Konrad Tomaszewski.

11 września przed Trybunałem Sprawiedliwości UE Polski bronił minister środowiska prof. Jan Szyszko.

Myślę, że ten spór zostanie wygrany na naszą korzyść, dlatego że dokonaliśmy pełnej inwentaryzacji strat na terenie ponad 50 tys. hektarów. Wyznaczyliśmy jedną trzecią terenu, gdzie będziemy obserwowali to, co będzie się działo bez naszej naprawczej działalności gospodarczej, a na 2/3 powierzchni rozpoczęliśmy działania naprawcze, które są obecnie prowadzone zgodnie zarówno z obowiązującym prawem, jak i również z naszą najlepszą wiedzą opartą o materiały inwentaryzacyjne zaznacza prof. Jan Szyszko, minister środowiska.

Na terenie Puszczy Białowieskiej prowadzone są jedynie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ochronę cennych siedlisk i gatunków. Bez ingerencji człowieka Puszczę czeka degradacja – podkreśla szef resortu środowiska.

Puszcza Białowieska to wielkie dziedzictwo kulturowoprzyrodnicze miejscowej ludności, leśników, polskiej szkoły leśnej i wielkie dziedzictwo kulturowe polskiej szkoły ochrony przyrody. To jest tego efekt i dlatego Puszcza Białowieska tak świetnie wyglądała. Przyjęcie hipotezy, że Puszcza Białowieska była nietknięta ręką człowieka, wyrzucenie człowieka z Puszczy i zaprzestanie działalności gospodarczej spowodowało kataklizm akcentuje prof. Jan Szyszko.

TV Trwam News/RIRM

drukuj