KE pozywa Polskę za wycinkę w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska pozywa Polskę za wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Sprawa została skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komisja zarzuca naszemu krajowi naruszenie niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Wnosi, by Trybunał podjął decyzję o zatrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Resort środowiska broni działań ochronnych w Puszczy Białowieskiej koniecznością ratowania ważnych siedlisk zaatakowanych przez kornika drukarza.

Paweł Mucha, dyrektor biura ds. komunikacji z mediami w Ministerstwie Środowiska, mówi, że to dobrze, iż sprawa Puszczy Białowieskiej zostanie rozpatrzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wówczas – jak zapowiada – Ministerstwo Środowiska przedstawi merytoryczne argumenty i dowody na realizację prawo Unii Europejskiej.

– Ministerstwo Środowiska w Puszczy Białowieskiej nie robi nic innego, jak tylko realizuje prawo europejskie w zakresie dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Dość obrażania i pouczania Polski i Polaków na arenie międzynarodowej w zakresie ochrony bioróżnorodności w Polsce. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o bioróżnorodność na arenie międzynarodowej. To dzięki leśnikom i polskiej szkole leśnej oraz lokalnej społeczności Puszcza Białowieska przetrwała do obecnych czasów i jest marką rozpoznawalną na świecie – podkreśla Paweł Mucha.

Jeśli Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu stwierdzi jednak naruszenie unijnego prawa, może zasądzić bardzo wysokie kary finansowe.

RIRM

drukuj