TK zbada czy przepis narusza gwarantowane prawo własności

Trybunał Konstytucyjny zbada dziś, czy zgodny z Konstytucją jest przepis, który pozwala wspólnocie mieszkaniowej sprzedać mieszkanie zajmowane przez właściciela zalegającego przez długi czas z czynszem. 

Według wielu skarżących przymusowa sprzedaż mieszkania na podstawie tego przepisu narusza gwarantowane przez Konstytucję prawo własności. Dlatego, Trybunał zbada, czy sankcja ta nie jest nadmierna, a przez to, czy nie narusza konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

Poseł Gabriela Masłowska zaznacza, że w przypadku posiadanych długów sytuacja może skończyć się niestety negatywnym rozpatrzeniem Trybunału Konstytucyjnego.

Własność jest chroniona konstytucyjnie, ale własność nie chroni nas przed konsekwencjami naszych działań. Jeżeli mam zaciągnięte długi, zobowiązania to niestety naraża mnie to na konsekwencje zagarnięcia własności. Odbywa się to zgodnie z kodeksem cywilnym. Zabranie własności nie jest możliwe bez wyroku sądowego, a więc musi się odbyć postepowanie egzekucyjne na podstawie wyroków sądowych, prawomocnych zaopatrzonych w klauzule wykonalności. Wtedy, jeśli taka procedura jest zachowana to własność zgodnie z Konstytucją może być zabrana – podkreśla poseł Gabriela Masłowska.

Poseł Gabriela Masłowska dodaje również, że sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej gdyby ewentualny dług byłby spłacony.

– Jeżeli ktoś nadal mieszka w mieszkaniu, nie został eksmitowany, a dług jest spłacony, to uważam że odzyskanie tego mieszkania powinno być dozwolone. Jeżeli ktoś spłacił dług, rozliczył się ze zobowiązania, to nie ma uzasadnienia żeby pozbawiać go własności – dodaje poseł Gabriela Masłowska.

Przypomnijmy, skargę do TK złożył właściciel mieszkania, nie godząc się na to, by wspólnota mieszkaniowa sprzedała jego lokal w trybie licytacji z powodu długotrwałego zalegania przez mężczyznę z zapłatą należnych opłat.

 

Wypowiedź poseł Gabrieli Masłowskiej:


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj