Posłowie zagłosują nad projektem PiS ws. TK

W Sejmie odbędzie się dziś głosowanie nad projektem posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Projekt ten z mocy prawa m.in. unieważniłby środowy wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego jako kandydatów na nowego prezesa TK.

W środę mimo braku kworum Zgromadzenie Ogólne Trybunału Konstytucyjnego wybrało trzech kandydatów na nowego prezesa Trybunału: Marka Zubika, Stanisława Rymara i Piotra Tuleję. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie powoła na przyszłego prezesa żadnego z trzech kandydatów, gdyż zostali oni wybrani wbrew obowiązującemu prawu.

Jak zaznaczył szef sejmowej komisji sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz,  to na skutek działań prezesa Rzeplińskiego, będących następstwem łamania Konstytucji i łamania ustaw, nie odbyło się Zgromadzenie Ogólne, które mogłoby wyłonić kandydatów na prezesa TK.

Wczoraj Sejm zajął się przepisami wprowadzającymi ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości, które są odpowiedzią na bezprawne decyzje zapadające w Trybunale. Przewidziane w projekcie procedury mają umożliwić sprawny i zgodny z prawem wybór kandydatów na prezesa Trybunału Konstytucyjnego przez Zgromadzenie Ogólne, gdyby do momentu wejścia w życie ustawy nie doszło do powołania tego organu przez prezydenta.

Odrzucenia w pierwszym czytaniu projektu PiS domagały się klubu Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej.  Przeciw projektowi było też Polskie Stronnictwo Ludowe.

Kadencja obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego kończy się 19 grudnia.

TV Trwam News/RIRM

drukuj