fot. twitter.com/UOKiKgovPL

UOKiK informuje: zgoda na koncentrację – Neuca i Intra

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na transakcję w branży farmaceutycznej. Neuca może przejąć kontrolę nad spółką Intra.

Neuca stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się przede wszystkim hurtową dystrybucją farmaceutyków, a także m.in. prowadzeniem przychodni lekarskich i magazynowaniem leków dla innych podmiotów. Intra prowadzi głównie sprzedaż hurtową wyrobów farmaceutycznych oraz produktów weterynaryjnych. Działa głównie na terenie woj. mazowieckiego.

Po wstępnej analizie wniosku Urząd wydał postanowienie o przejściu postępowania do drugiej fazy. Przeprowadzone badanie rynku wykazało, że może dojść do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży leków do aptek, którego obszarem jest promień do 110 kilometrów od przejmowanej placówki. W efekcie, w październiku 2016 r. UOKiK wystosował do przejmującego zastrzeżenia do koncentracji.

– Analiza informacji przedstawionych przez przedsiębiorców w odpowiedzi na zastrzeżenia Urzędu oraz aktualna sytuacja na rynku sprawiły, że wydaliśmy zgodę na transakcję. Koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji – mówi Prezes UOKiK Marek Niechciał.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli transakcja nie zostanie dokonana w terminie 2 lat od ich wydania. Na stronie internetowej Urzędu zamieszczane są informacje na temat wszystkich prowadzonych przez Urząd postępowań antymonopolowych w sprawach koncentracji. Więcej informacji o zasadach łączenia przedsiębiorców w przygotowanym specjalnie opracowaniu.

UOKIK/RIRM

drukuj