TK zajmie się wnioskiem NRL dot. klauzuli sumienia

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy dziś wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej ws. klauzuli sumienia. W ocenie Rady ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty jest niezgodna z konstytucją.

Lekarze zaskarżyli, m.in. przepis, który przy skorzystaniu z klauzuli sumienia i odmowie tzw. aborcji nakłada na lekarza obowiązek wskazania kobiecie innego lekarza, który doprowadzi do usunięcia ciąży i śmierci dziecka w łonie kobiety. To według Rady czyni prawo wolności sumienia iluzorycznym.

Dr Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, zwraca także uwagę na nieprecyzyjność zapisów ustawowych.

Jasnym jest, że lekarz nie może powołać się na klauzulę sumienia w wypadku zagrożenia życia lub zdrowia. Zapisu jednak, który mówi, że również „w sytuacjach niecierpiących zwłoki”, nikt nie potrafi zdefiniować. Nie wiemy, co ustawodawca miał na myśli – ocenia dr Maciej Hamankiewicz.

Zastrzeżenia Naczelnej Rady Lekarskiej odrzuciła Prokuratura Generalna. W lutym opinię w sprawie skargi lekarzy do Trybunału Konstytucyjnego przekazał także Sejm. Komisja ustawodawcza pozytywnie przychyliła się do zarzutów Rady. Ówczesny Marszałek Sejmu Radosław Sikorski wysłał do Trybunału stanowisko Izby, które jest sprzeczne z opinią komisji.

Sikorski uznał, że ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są zgodne z konstytucją.

RIRM

drukuj