Szefowa KPRP: prezydent podpisał dotąd 450 ustaw; siedem razy składał weto

Przez dwa lata prezydentury Andrzej Duda podpisał ponad 450 ustaw, skierował do Sejmu siedem wniosków o ponowne rozpatrzenie ustawy, trzy razy wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadania zgodności regulacji z konstytucją – podsumowała szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska.

Szefowa prezydenckiej kancelarii nawiązała też do działającego przy Kancelarii Prezydenta Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej tzw. „Duda Pomocy”.

„Przez te dwa lata wpłynęło do niego ponad 33 tys. 670 pism i maili, a pracownicy >>Duda Pomocy<< udzielili lub podjęli interwencje w ponad 15 tys. przypadków. Odbyli też ponad 3 700 rozmów telefoniczny i przyjęli ponad 4 tys. interesantów” – powiedziała.

Wśród najważniejszych inicjatyw prezydenta wymieniła ideę obywatelskiej debaty nad zmianami w konstytucji i wniosek o referendum w tej sprawie (ma się ono odbyć 11 listopada 2018 r. – PAP)

„Po raz pierwszy prezydent występuje z taką inicjatywą. Chce zapytać nasze dojrzałe społeczeństwo o sposób w jaki powinna być zmieniona konstytucja. Wyjaśniając powody tej decyzji pan prezydent tłumaczył, że gdy obecnie obowiązująca konstytucja była przyjmowana nie byliśmy w NATO, nie byliśmy w UE, nie określono jaki powinien być poziom wpływu prawa europejskiego na prawo polskie” – dodała.

Halina Szymańska zwróciła także uwagę, że prezydent Andrzej Duda bardzo wysoko stawia wsparcie rodziny.

Jak podkreśliła, inicjatywą prezydenta była nowelizacja ustawy dot. Programu 500 plus. Zmiany zmierzały do tego, aby fakt uzyskiwania świadczenia nie mógł być powodem obniżenia alimentów.

Halina Szymańska dodała, że w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium dotyczące monitoringu i pierwszych skutków obowiązywania tego programu.

„Wsparcie rodziny jest działaniem, które pan prezydent stawia bardzo wysoko. Uważa, że rodzina stanowi najwyższą wartość i musi otrzymywać wszechstronne wsparcie ze strony Rzeczpospolitej” – powiedziała Halina Szymańska.

W ramach programu „Rodzina 500 plus” przysługuje świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także dla pierwszego dziecka, jeśli spełniają kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie wychowawcze nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj