Sobków: logikę wojny zastąpiono logiką rozwiązań pokojowych

Wyrazem pokojowej drogi ma być dobrowolne oddanie przez rządzącego Baszara al-Asada broni chemiczne, by następnie ją zniszczyć. Taki krok pozwoliłby uniknąć interwencji zbrojnej, o jaką zabiega prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama.

Dariusz Sobków, były ambasador tytularny Polski przy UE nie ma wątpliwości, że duże znaczenie w dążeniu do pokojowego rozwiązania sytuacji miały słowa Ojca Świętego Franciszka. Papież wzywał chrześcijan do modlitwy o pokój nie tylko w Syrii, ale i innych krajach Bliskiego Wschodu.

Logikę wojny zastąpiono logiką rozwiązań pokojowych. Tylko ślepy nie zauważyłby, że zbiegło się to z apelem papieża Franciszka wygłoszonym 1 września – o budowanie pokoju m.in. poprzez modlitwę o pokój. Ta propozycja jest najbardziej konkretnym tego wyrazem. Wobec tego konkretu nikt nie może przejść obojętnie. Są to drzwi wyjściowe ze spirali wojennej do pokoju, w którym szuka się rozwiązań dyplomatycznych, a nie wojskowych czy militarnych – mówi Dariusz Sobków.

Dariusz Sobków dodaje, że propozycja Rosji o oddaniu przez Syrię broni chemicznej jest na rękę Barackowi Obamie.

Społeczeństwo amerykańskie jest bowiem zdecydowanie przeciwne wobec zbrojnej interwencji. Podobne stanowisko wyraża społeczność międzynarodowa z ONZ na czele.

Ta propozycja jest doskonałą okazją dla prezydenta amerykańskiego, żeby zaprzestać przygotowania do ataku na Syrię, dlatego że zdecydowana większość (tj. 2/3) Amerykanów wyraża sprzeciw wobec interwencji wojennej. Prezydent musiałby wystąpić przeciwko swojemu społeczeństwu, nie mówiąc już o opinii międzynarodowej, gdzie miażdżąca liczba mieszkańców naszej planety nie popiera idei wojny w Syrii – dodaje Dariusz Sobków.

Propozycja Rosji spotkała się także z poparciem ze strony Chin oraz Iranu.

RIRM

 

drukuj