fot. TV Trwam News

Senatorowie zagłosują dziś nad przyjęciem nowelizacji ustawy górniczej

W środę w Senacie odbędzie się głosowanie nad przyjęciem nowelizacji ustawy górniczej. Nowe przepisy zakładają m.in. wyłączenie nieruchomości rolnych zbywanych przez firmy górnicze spod reżimu o kształtowaniu ustroju rolnego.

Zmiany mają także umożliwić związkowcom korzystanie z urlopów górniczych czyli świadczeń osłonowych dla osób, którym do emerytury pozostało nie więcej niż cztery lata.

Dotychczas staż pracy w związku zawodowym nie był wliczany w okres uprawniający do skorzystania z tego świadczenia.     Jak informował minister energii Krzysztof Tchórzewski regulacja będzie dotyczyć kilkudziesięciu górników.

– Ludzie zaufania społecznego, którzy zostali wybierani w tym momencie są karani w ten sposób, że w momencie kiedy ich zakład górniczy kończy funkcjonowanie, oni nie mogą przejść na urlop górniczy i muszą wracać do pracy pod ziemią, gdy są w takim wieku , że choroby przewlekłe związane z pracą w górnictwie, stają się już w szerszym zakresie dotykające tych pracowników. Z tego tytułu tę grupę osób włączyliśmy do praw do urlopu górniczego, ale ten zakres świadczeń jest tak mały, że on nie narusza naszej notyfikacji, jeśli chodzi o Komisję Europejską – tłumaczył szef resortu energii.

W ciągu minionego roku ustawa górnicza była już kilkakrotnie nowelizowana.

Obecna nowelizacja ma związek z planowanym na początku kwietnia połączeniem Katowickiego Holdingu Węglowego i Polskiej Grupy Górniczej.

RIRM

drukuj