Projekt uchwały w 40. rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolice Piotrową na dzisiejszym posiedzeniu Senatu

Senat zajmie się dziś projektem uchwały w 40. rocznicę wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolice Piotrową. Na koniec zaplanowano głosowania, m.in. nad nowelą ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

W projekcie uchwały dotyczącym rocznicy wyboru ks. kard Karola Wojtyły na papieża wskazano, że wielkość jego pontyfikatu „to bezapelacyjny wpływ na wydarzenia końca XX wieku”.

„Papież z Polski przyczynił się do przemian w świecie, które doprowadziły do upadku imperium zła – jak prezydent USA Ronald Reagan nazwał Związek Radziecki. Osoba Jana Pawła II zostanie na zawsze związana z powstaniem ruchu >>Solidarność<< w Polsce, a w konsekwencji z upadkiem Muru Berlińskiego, z rozpadem żelaznej kurtyny, z wolnością krajów Europy Środkowo-Wschodniej” – czytamy w projekcie.

Piątek to ostatni dzień posiedzenia Senatu, dlatego też na zakończenie odbędą się głosowania, m.in. nad ustawą o spółdzielniach rolników czy szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Senatorowie mają się także wypowiedzieć nt. sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Poddadzą także pod głosowanie temat dotyczący działań weteranów poza granicami państwa. Zmiany ustawy przewidują, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na misjach nieprzerwanie 60 dni, ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni.

TV Trwam News/RIRM

drukuj