fot. TV Trwam News

Na UKSW w Warszawie wręczono Ordery Krzyża Polonii polonijnym bohaterom Niepodległości

Nie byłoby niepodległej Polski gdyby nie Polonia. Nad działalnością polonijną pochylił się dziś Senat RP. Wręczono także Ordery Krzyża Polonii.

Światowa Rada Badań nad Polonią ma 21 lat. Kontynuuje myśl swojego założyciela naukowca i patrioty, prof. Edwarda Szczepanika, ostatniego premiera II Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który miał szczególne, jedno życzenie.

– Żebyśmy starali się wypełniać te białe plamy, które w naszej historii przez pół wieku PRL-u były zamazywane, jeżeli chodzi właśnie o udział emigracji polskiej, współpracy z Ojczyzną w odzyskaniu niepodległości” – podkreśla Walter Gołębiewski, prezes Światowej Rady Badań nad Polonią.

W roku obchodów setnej rocznicy niepodległości nie zapominamy o roli Polonii w tworzeniu się nowego państwa polskiego.

We wtorek w Senacie obradowała Rada Polonijna. Poparła ona ideę przeprowadzenia zmian konstytucyjnych tak, aby uzyskać miejsca dla dwóch senatorów reprezentujących Polonię i Polaków za granicą.

– Ta idea spotkała się z dużym poparciem praktycznie wszystkich członków Rady tutaj obecnych i jest to oczywiście dla nas bardzo duża sprawa, że tak wielka ogromna reprezentacja Polonii będzie posiadała swoich reprezentantów – mówi Tadeusz Adam Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Z Biura Polonijnego Kancelarii Senatu trafia również konkretna pomoc dla uczelni polskich chcących współpracować z Polonią, w tym także dla UKSW, który organizuje konferencje naukowe z udziałem Polonii.

– Współpraca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z instytucjami polonijnymi czy instytucjami, które w jakiś sposób starają się promować Polonię i dorobek Polonii, jest bardzo bogata i zapowiada się również, że będzie jeszcze bardziej intensyfikowana – zaznacza ks. prof. Waldemar Gliński z Instytutu Nauk Historycznych UKSW.

Niepodległość budowaliśmy i kultywowaliśmy za granicą przede wszystkim dzięki społecznikom, artystom, naukowcom oraz dzięki Kościołowi.

– Ks. rektor Wylężek, który szefuje Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, sponsorował na przykład wydanie książki „Filozofowie na polskim uniwersytecie na obczyźnie”. On nie zapomina zatem o takich podmiotach, które powstały poza granicami kraju zaraz po zakończeniu II wojny światowej – podkreśla dr Joanna Pyłat, wiceprezes Światowej Rady Badań nad Polonią.

Był to okres, kiedy wielu Polaków nie mogło wrócić do zniewolonej wówczas przez władzę sowiecką Polski.

– W każdej rzeczywistości danego kraju warto, żeby Polacy byli, a z drugiej strony, żeby ta tęsknota, ta polskość nie ginęła, żeby ja podtrzymywać – akcentuje prof. Jan Żaryn.

Na UKSW polonijnym „bohaterom Niepodległości” wręczono Order Krzyża Polonii. Odznaczeni to: prof. Edward Szczepanik, Marian Kałuski, Walter Wiesław Gołębiewski, prof. Wiesław Binienda, analizujący katastrofę smoleńską, oraz dr Maria Szonert-Binienda.

– Jest to bardzo piękne i bardzo jednoznaczne przeslanie dla Polonii. Polonia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych bardzo aktywnie działa na rzecz kraju – zaznacza dr Maria Szonert-Binienda.

Order Krzyża Polonii jest nadawany za wkład w rozwój nauki i kultury polskiej za granicą, za propagowanie i obronę dobrego imienia Polaków i Polski, głoszenie prawdy historycznej i obronę katolickich tradycji Narodu Polskiego oraz wiedzy o polskich osiągnięciach w rozwoju nauki, kultury i techniki.

TV Trwam News/RIRM

drukuj