Senat chce zajmować się wspieraniem Polonii

Senat na powrót ma dysponować pieniędzmi na Polonię, dlatego warto znowelizować ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zapisać tam, że Senat sprawuje opiekę nad Polonią – uważają senatorowie, którzy przygotowali projekt w tej sprawie.

Jego pierwsze czytanie odbyło się we wtorek na wspólnym posiedzeniu senackich komisji: ustawodawczej, łączności z Polakami za granicą oraz praw człowieka, praworządności i petycji.

Jak powiedziała przewodnicząca komisji ds. łączności z Polakami za granicą Janina Sagatowska (PiS), proponowana zmiana ma na celu uporządkowanie sytuacji po tym, jak w ustawie budżetowej przekazano środki na opiekę nad Polonią w wysokości 60,5 mln zł do dyspozycji Senatu. Mówiła, że brakuje w przepisach jasnego sformułowania, że Senat opiekuje się Polonią i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego. Jak wskazała, Senat nie ma innej możliwości wspierania Polaków za granicą jak właśnie poprzez te organizacje.

Janina Sagatowska powiedziała też, że skoro Senat zajmuje się na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu budżetem, zawierającym zapis o przekazaniu środków na Polonię izbie, to powinien też przyjąć projekt zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego na tym samym posiedzeniu.

Ponadto zapowiedziała, że w najbliższym półroczu, po rozpoczętych już konsultacjach z organizacjami polonijnymi, mają powstać założenia uchwały prezydium Senatu, który „dokładnie ureguluje współpracę między Senatem a podmiotami działającymi na rzecz Polonii”.

Niektórzy senatorowie, w tym Jan Rulewski (PO) wskazywali, że w przepisach brak także wskazania jaki jest obecnie podział kompetencji w zakresie zadań dot. opieki nad Polonią między kancelariami Senatu i prezydenta oraz MSZ.

Janina Sagatowska odpowiedziała, że według jej wiedzy nad projektem określającym m.in. podział tych kompetencji pracuje sejmowa komisja ds. łączności z Polakami za granicą.

W uzasadnieniu projektu zaproponowanego przez senackie komisje podkreślono, że „niemal od początku swego istnienia Senat sprawował wiodącą rolę w zakresie opieki nad Polonią i Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju”.

Celem inicjatywy ustawodawczej – jak zaznaczono – jest wprowadzenie „wyraźnych normatywnych podstaw” do podejmowania przez Senat aktywności dot. Polonii, przy założeniu „jak najmniejszej ingerencji w system prawa”.

W myśl projektu współpraca Senatu i organizacji pozarządowych będzie polegać na zlecaniu realizacji zadań publicznych finansowanych z części budżetu państwa dotyczącej Kancelarii Senatu.

Wskazano, że „projekt ustawy nie ingeruje w przepisy stanowiące podstawę działań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, podejmowanych przez organy władzy wykonawczej i nie oddziałuje w żaden sposób na dotychczasowe i przyszłe działania tych organów”. Zaznaczono też, że środki związane z realizacją projektowanej ustawy zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2016.

Senat sprawował pieczę nad Polonią od 1989 r.; w 2012 r. pieniądze z budżetu na współpracę z Polakami za granicą przekazano Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Resortem tym kierował wówczas Radosław Sikorski. Obecnie środki te mają wrócić do dyspozycji Senatu – w 2016 r. mają być wydawane zgodnie z wynikami rozpisanego przez MSZ konkursu, od 2017 r. ma nimi zarządzać Senat.

PAP/RIRM

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl