fot. https://twitter.com/Straz_Graniczna

Senatorowie mają dziś debatować nad nowelizacją ustawy o ochronie granicy

Senat ma się dziś zająć nowelizacją ustawy o ochronie granicy. Celem zmian jest wzmocnienie skuteczności działań Straży Granicznej przy ochronie granicy w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego.

Nowela zakłada m.in. wprowadzenie zakazu przebywania w strefie nadgranicznej. Taki zakaz byłby wprowadzany na czas określony w drodze rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji po zasięgnięciu opinii szefa SG. Obowiązywałyby od niego wyłączenia m.in. dla mieszkańców, osób prowadzących tam działalność czy uczniów.

W ubiegły wtorek trzy senackie komisje opowiedziały się za przyjęciem nowelizacji z poprawkami. Jedna z nich przewiduje, że zakaz nie będzie obejmował dziennikarzy. Podczas obrad nowelę przestawiał i uzasadniał wiceszef MSWiA, Bartosz Grodecki.

– Zdecydowano się na wprowadzenie możliwości ograniczenia przebywania osób na określonym obszarze strefy nadgranicznej, uznając, że takie ograniczenie może okazać się niezbędne dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jednocześnie w projekcie kierowano się zasadą ograniczenia ingerencji prawa i wolności obywateli do tego, co jest konieczne dla zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stworzenia odpowiednich warunków dla działań funkcjonariuszy SG w strefie nadgranicznej. Ustawą planuje się również dokonanie zmian w ustawie z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, polegających na rozszerzeniu katalogu środków przymusu bezpośredniego, których mogą używać funkcjonariusze SG, o plecakowe miotacze substancji obezwładniających. Ma to poprawić skuteczność odpierania prób siłowego przekraczania granicy państwowej, a jednocześnie zapobiegać sytuacji, w której wystąpiłaby konieczność użycia przez Straż Graniczną bardziej inwazyjnych środków, takich jak broń palna – wyjaśnił Bartosz Grodecki.        

Nowelizacja przepisów o ochronie granicy zakłada także rekompensaty dla przedsiębiorców. Marszałek Senatu powiedział mediom, że Izba będzie głosować nad nowelą prawdopodobnie jutro.

RIRM

drukuj