Senat zajmie się projektem o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim

Pod koniec jednodniowego posiedzenia Senat zajmie się projektem dotyczącym jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim. Wczoraj poprawek do projektu nie wniosła senacka komisja budżetu.

Nowelizacja zakłada, że pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Wynagrodzenia pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 60 proc. wynagrodzenia prezesa.

To jawność, która się Polakom należy – zaznacza marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

– Znamy wszyscy założenia tej ustawy – ograniczenie zarobków i jawności zarobków pracowników NBP. To nam, Polakom, się należy, bo to nasz narodowy bank w związku z tym, jest takie oczekiwanie, aby była w nim pełna transparentność. […]Przenieśliśmy ten punkt na koniec posiedzenia, bo są jeszcze wątpliwości, czy nie wprowadzić kosmetycznych poprawek, trwają jeszcze rozmowy – podkreśla Stanisław Karczewski.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów oraz członków zarządu NBP za lata 1995-2018. Informacja o wysokości wynagrodzeń będzie publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj