Senat rozpocznie pracę nad projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie wyższej izby parlamentu. Senatorowie będą pracować m. in. nad rządowym projektem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowe przepisy przewidują powstanie instytucji, która ma skonsolidować obecną Służbę Celną i skarbową oraz urzędy kontroli skarbowej.

Jak mówił w „Rozmowach niedokończonych” w TV Trwam wiceminister finansów i szef Służby Celnej Marian Banaś, zmiany mają zapobiegać okradaniu Polaków i państwa.

– Musimy połączyć te trzy służby w jedną strukturę, ponieważ będą one wtedy działały sprawniej i będą tańsze. Trzeba też powiedzieć, że olbrzymie zaniedbania nastąpiły także w systemach informatycznych. Okazało się, że te systemy są niespójne, co powoduje, że ci, którzy chcą nas oszukiwać zyskują przewagę nad naszym aparatem. Trzeba zrobić wszystko, żeby usprawnić funkcjonowanie tych służb i doprowadzić do sytuacji lepszej ściągalności, by nas nie oszukiwano, bo przecież wszyscy płacimy w jakiś sposób za te straty do budżetu, a zadania państwowe są bardzo liczne i trzeba je zrealizować – podkreślił Marian Banaś.

Podczas dwudniowych obrad senatorowie zajmą się również m.in. przepisami dotyczącymi uprawnień dla opiekunów osób niepełnosprawnych, nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej.

Ponadto będą dyskutować nad nowelą ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o świadczeniach przedemerytalnych.

W punktach obrad znajdują się również projekty uchwał ws. wyboru patronów roku 2017 oraz ustanowienia go Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej, w trzechsetną rocznicę tego wydarzenia.

RIRM

drukuj