Senat: Rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II

Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. W uchwale napisano m.in., że papież „głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci” oraz, że „stał się orędownikiem dialogu między wyznawcami wszystkich religii”.

Za uchwałą głosowało 82 senatorów, od głosu wstrzymało się 3 senatorów, nikt nie był przeciw.

Uchwała przypomina, że „18 maja 1920 r. urodził się w Wadowicach Karol Wojtyła – metropolita krakowski, kardynał, Ojciec Święty, św. Jan Paweł II”.

„Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii. Wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby: >>Wszędzie podkreślam moje polskie pochodzenie – trudno inaczej! – mówił – (…) zabrałem ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie, język (…) to dziedzictwo stale pozwala mi otwierać się na wielorakie bogactwo ludów i narodów we wspólnocie powszechnego Kościoła<<” – głosi uchwała.

Senatorowie wskazali, że „Jego wybór na Stolicę Piotrową 16 października 1978 r., a następnie I Pielgrzymka do Ojczyzny z czerwca 1979 r. stanowiły przełom w dziejach narodu zmierzającego ze stanu niewoli ku wolności”.

„Papież wyzwolił w nas energię prowadzącą do powstania w sierpniu 1980 r. wielkiego ruchu >>Solidarność<<, a kolejne pielgrzymki z 1983 i 1987 r. stanowiły kamienie milowe prowadzące ku odzyskaniu przez Polskę niepodległości – wbrew rządzącym wówczas komunistom. Jako papież Słowianin od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II dopominał się o prawo narodów ujarzmionych przez Związek Sowiecki do wolności, głosząc to, stał się jednym z głównych architektów przełomu 1989 r., kiedy to po upadku żelaznej kurtyny zaczęły powstawać niepodległe państwa w całej Europie Środkowo-Wschodniej” – podkreślono.

Dodano, że po 1989 r. św. Jan Paweł II kontynuował „wielką ewangelizację wolnych ludzi, uczył Polaków i społeczność całego świata, by nie zaprzepaścili wolności, a oparli swe życie na wartościach podtrzymujących rodzinę oraz prawa człowieka, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Zaznaczono, że „głosił cywilizację życia, przeciwstawiając ją cywilizacji śmierci, widząc zagrażające ludzkości, a rozszerzające się po świecie ideologie wrogie człowiekowi”.

„Papież stał się także orędownikiem dialogu między wyznawcami wszystkich religii, a także stałym pielgrzymem odwiedzającym ludzi w odległych zakątkach świata, papieżem bliskim drugiemu człowiekowi. W trakcie swego pontyfikatu odwiedził 129 krajów. Beatyfikował 1340 osób, kanonizował 483, w tym św. Faustynę Kowalską, orędowniczkę Bożego Miłosierdzia” – zwrócono uwagę w uchwale.

W uchwale napisano, że święty Jan Paweł II „dialog z człowiekiem prowadził także za pośrednictwem licznych encyklik”.

„Jako intelektualista, filozof i poeta, ale także aktor, miał doskonały kontakt z osobami ze świata nauki, kultury i sztuki, a jednocześnie docierał ze swym nauczaniem, jako pielgrzym i turysta, miłośnik gór, do młodego pokolenia, które darzyło go wyjątkową miłością. Ustanowił Światowe Dni Młodzieży. Młodzi obywatele świata towarzyszyli mu także w ostatnich chwilach ziemskiego życia: >>Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję<< – mówił na łożu śmierci” – wskazali senatorowie.

Uchwała przypomina, że „13 maja 1981 r. papież został ciężko ranny w wyniku zamachu, którego dokonał turecki terrorysta; do dziś nie zostali osądzeni zleceniodawcy tej zbrodni”.

„Papieża – jak sam mówił – uratowała Matka Boża. Umierał w 2005 r. po jednym z najdłuższych pontyfikatów, pokazując wartość i godność życia w cierpieniu i w starości. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w sobotę, o godzinie 21.37. Podczas rzymskich uroczystości pogrzebowych 8 kwietnia 2005 r. żegnały go miliony wiernych, w tym kilkaset tysięcy Polaków, 200 delegacji państwowych, królowie i szefowie rządów, przedstawiciele najważniejszych religii świata. Miliony wiernych gromadziło się w kościołach na całym świecie, śledziło uroczystości pogrzebowe w telewizji, gromadzono się na placach, żegnano papieża powszechną modlitwą” – napisano.

Dodano, że Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r., a 27 kwietnia 2014 r. został kanonizowany.

„Św. Jan Paweł II odszedł do Domu Ojca ale, jak wierzymy, wstawia się codziennie za nami i błogosławi z nieba, przypominając nam swoje przesłanie: >>Nie lękajcie się!<<” – napisano w uchwale.

„Wdzięczny za dar pontyfikatu papieża Polaka Senat Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji wnosi o ustanowienie roku 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II” – głosi uchwała.

PAP

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl