Jan Paweł II wobec totalitaryzmów

Swym nauczaniem i postawą św. Jan Paweł II przyczynił się do upadku Związku Sowieckiego. Sformułował także szereg bezcennych spostrzeżeń na temat istoty, źródeł i skutków różnego rodzaju totalitaryzmów. Właśnie temu nauczaniu poświęcone zostało międzynarodowe sympozjum na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zorganizowane przy współudziale Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

O zagrożeniach totalitaryzmu i nauce Jana Pawła II wobec nich dyskutowali dziś naukowcy podczas XIII Międzynarodowego Sympozjum z cyklu Przyszłość Cywilizacji Zachodu.Totalitaryzmy, które dotknęły współczesny świat pochłonęły miliony ofiar. Opierały się one na konkretnych założeniach filozoficznych, które politycy ubrali w ramy prawno-społeczne. Ich wspólnym mianownik stanowiło pogwałcenie fundamentalnych prawd o człowieku i otaczającej go rzeczywistości – mówi ks. prof. Andrzej Maryniarczyk z KUL.

„Demokracja bez wartości przeradza się w zakamuflowany totalitaryzm, broń nas Panie przed nowym totalitaryzmem” – to słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 1991 roku podczas Mszy św. za Ojczyznę w bazylice katedralnej w Kielcach.  Także i dziś stoimy w obliczu wielu zagrożeń dlatego – jak mówił dziś w czasie swojego wykładu  „Uniwersytet a totalitaryzmy” prof. Piotr Jaroszyński – konieczne jest dokonanie diagnozy rozpoznającej przyszłe totalitaryzmy.

Niezwykle ważne dla współczesnego człowieka jest szukanie prawdy o sobie i świecie. W zadaniu tym powinni ludziom pomagać media. Niestety jak mówił dziś rektor WSKSiM o. dr Zdzisław Klafka w wykładzie na temat mediów w odniesieniu do totalitaryzmów bardzo często dziennikarze sprzeniewierzają się swemu powołaniu służąc cywilizacji śmierci.

Ze znakomitymi wykładami w czasie sympozjum wystąpili także zagraniczni prelegenci: z USA prof. Peter Redpath i prof. Richard Fafara. Ponad to także ks. prof. Paweł Bortkiewicz, o. dr Zdzisław Klafka, prof. Mieczysław Ryba, prof. Henryk Kiereś, ks. prof. Tadeusz Guz.

 

TV Trwam News 

drukuj