W Senacie ustawa ws. powstania Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej

Senat zajmie się dziś po południu m.in. ustawą, która powołuje Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Celem działalności instytutu będzie m.in. przekazywanie młodym pokoleniom znaczenia tradycji polsko-węgierskiej.

Chodzi także o wzmocnienie współpracy między przedstawicielami tych pokoleń – zwłaszcza w zakresie kultury i sportu. Instytut ma także wspierać i rozwijać współpracę naukową – powiedział senator Jan Maria Jackowski.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej będzie, na szczeblu państwowym, koordynował wymianę kulturalną, naukową, społeczną między stroną polską a stroną węgierską. Będzie również na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej inicjował wiele wydarzeń i wystaw, czy przedsięwzięć kulturalnych, oraz naukowych dotyczących naszych wzajemnych relacji na przestrzeni wieków. Jak wiadomo stosunki polsko-węgierskie mają kilku wiekową tradycję i są bardzo bliskie. Mamy bardzo wiele elementów wspólnych np. dziś absolutnie wspólne ideały i wizję Europy – akcentował senator RP.  

W Senacie planowane jest też drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha. Kapłan ten został zamordowany podczas sprawowania Eucharystii z udziałem dzieci. Morderstwa z pobudek politycznych dopuścił się komunista. W archidiecezji poznańskiej w ubiegłym roku został uruchomiony proces beatyfikacyjny ks. Stanisława Streicha.

RIRM

drukuj