Sejm będzie debatował nad zmianami w ustawie o oświacie

Szeroki pakiet zmian w ustawie o oświacie publicznej czeka na drugie czytanie w Sejmie. Projekt, nad którym głosowali wczoraj posłowie z sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, zakłada m.in. powołanie niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego dla uczniów.

Wśród nowych rozwiązań są również te dotyczące kwestii wyboru oraz finansowania podręczników do nauki języków oraz zmian w przyznawaniu dotacji. Poza tym projekt zawiera szereg przepisów, które mają wprowadzić ułatwienia dla uczniów niepełnosprawnych.

Istotną zmianą jest także propozycja zlikwidowania obowiązkowego testu szóstoklasistów. Poseł Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, podkreśla, że zaproponowane zmiany są bardzo potrzebne.

– To ważny, potrzebny projekt, który wsłuchuje się w potrzeby uczniów, nauczycieli, a także samorządowców. Projekt ten uwzględnia zróżnicowane potrzeby uczniów, ale doszły też poprawki poselskie, które dotyczyły zwiększenia nadzoru organu, jakim jest kuratorium, szczególnie jeśli chodzi o konkursy na dyrektorów, opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół oraz sprawa oceny pracy dyrektora. Ten projekt bardzo dużo porządkuje – mówi poseł Marzena Machałek.

Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty odbędzie się na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu.

RIRM

drukuj