Rząd zajmie się propozycją nowelizacji prawa o dziedziczeniu spadków

Proponowana nowelizacja dotyczy relacji między spadkobiercą a wierzycielami. Zmiana proponuje w miejsce obowiązującej obecnie zasady odpowiedzialności nieograniczonej, że spadkobierca mógłby odpowiadać za długi spadkowe do wartości aktywów spadku.

Z uzasadnienia do projektu wynika, że wzmocniona zostałaby sytuacja prawna spadkobiercy, ale mogłaby pogorszyć się sytuacja wierzycieli – powiedział poseł Stanisław Piotrowicz.

– Patrząc na to ogólnie, to przygotowywane rozwiązania zmierzałyby do wzmocnienia sytuacji spadkobiercy. To byłaby generalna zasada, że spadkobierca odpowiada za długi, jeżeli wiążą się one ze spadkiem, tylko do wysokości aktywów. Innymi słowy – spadkobierca może pokrywać długi tylko z tego, co odziedziczył. Nie może odpowiadać w szerszym zakresie. Gdyby więc tak popatrzeć, rozwiązanie to w jakimś większym stopniu chroniłoby spadkobierców. Może jednak ono powodować pogorszenie sytuacji wierzycieli – zauważa poseł Stanisław Piotrowicz.

Zmianę przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o spadkach przygotował resort sprawiedliwości.

RIRM

drukuj