fot. flickr.com

Rząd zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się m.in. projektem zmian w ustawie o ochronie zabytków. Zaproponowano w nim, by wojewódzcy konserwatorzy podlegali ministrowi kultury.

Projektowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowelizacja ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zmienia dotychczasowy model zwierzchnictwa nad wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Obecnie podlegają oni wojewodom – wyjaśnił rzecznik rządu Rafał Bochenek.

To projekt przygotowany przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wiceprezesa Rady Ministrów, który jest związany ze zmianą ustawy o ochronie zabytków. Chodzi tutaj również o skoordynowanie i ujednolicenie współpracy pomiędzy Generalnym Konserwatorem Zabytków a wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Chodzi również o to, aby wypracować pewne mechanizmy lepszej współpracy pomiędzy samorządami a konserwatorami zabytków – poinformował Rafał Bochenek.

Rząd zajmie się również m.in. nowelą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i projektem ustawy o spółdzielniach rolników.

Ministrowie omówią ponadto przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt ustawy dotyczący roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez prawa konkurencji.

RIRM

drukuj