fot. PAP/Paweł Supernak

Rząd rozszerza program termomodernizacji

Rząd rozszerza program termomodernizacji. Wkrótce obejmie on także budownictwo z tzw. wielkiej płyty. Rada Ministrów przyjęła dziś nowelę ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, którego autorem jest resort rozwoju.

Poprzez rozszerzenie programu rząd wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez małe jednostki samorządu terytorialnego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że gminy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie nawet do 60 proc. kosztów.

– W wielkiej płycie w Polsce mieszka 12 mln ludzi. Zrobiliśmy więc wszystko, co możliwe, z przeznaczeniem dodatkowych środków – również będą to środki z budżetu centralnego państwa – które będą służyły ociepleniu budynków wielkiej płyty. To bardzo ważny program, ponieważ teraz zwiększamy również jego dostępność. Będzie to finansowanie w wysokości 50 proc., a w niektórych przypadkach – np. przypadku gmin, gdzie są budynki komunalne objęte ochroną konserwatorską – nawet do 60 procent łącznych kosztów finansowania – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że termomodernizacja wpisuje się w europejski Nowy Zielony Ład.

– Poprawiamy efektywność energetyczną, bilans energetyczny Polski. Jest to jeden z horyzontalnych problemów zaadresowanych w tzw. Nowym Zielonym Ładzie przez panią przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursule von der Leyen, gdzie efektywność energetyczna budynków będzie jednym z pierwszych tematów i prac, na jakie popłyną środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. Jesteśmy na to gotowi – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz.

W przyszłym roku rząd przeznaczy 260 mln zł na działania związane z termomodernizacją, w następnych – 300 mln złotych.

Minister Jadwiga Emilewicz zaznaczyła, że w kolejnych latach dofinansowanie będzie również pochodzić z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej.

RIRM/TV Trwam News

drukuj