By Anna Mościcka - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53208155

Ponad 1,5 mln osób uczestniczy w PPK i PPE

Ponad 1,5 mln pracowników uczestniczy w Pracowniczych Planach Kapitałowych oraz Pracowniczych Programach Emerytalnych – poinformował szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

W Warszawie odbyło się dziś podsumowanie pierwszej fazy wdrażania PPK. Od 1 lipca tego roku jako pierwsze do systemu weszły największe przedsiębiorstwa, zatrudniające co najmniej 250 osób.

Paweł Borys powiedział, że wszystkie takie firmy skutecznie wdrożyły PPK i PPE. Zaznaczył, że z tych form oszczędzania korzysta obecnie przeszło 1,5 mln pracowników.

– Można powiedzieć, że w efekcie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w dużych firmach z PPE bądź PPK skorzystało 1 mln 300 (tyss. – red.) osób. To jest główna cyfra, którą się posługujemy. Czyli łączna liczba osób – które na etapie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych zaczęła oszczędzać w tym systemie bądź z PPK, bądź z PPE – jest to 1 mln 300 (tys. – red.) osób. Biorąc pod uwagę wcześniej funkcjonujące PPE, tych pracowników, którzy dzisiaj uczestniczą w tych formach oszczędzania na emeryturę, jak PPK i PPE, jest to ponad 1 mln 550 tys. osób – wskazał Paweł Borys.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Polski Fundusz Rozwoju, który jest odpowiedzialny za uruchomienie i wdrożenie PPK, zakłada, że systemem docelowo zostanie objętych nawet 8 mln osób.

Szczegółowe informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych można znaleźć na stronie mojeppk.pl

RIRM

drukuj