fot. gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Informacje o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej między innymi na stronach MRPiPS, MF, ZUS, PFR, BGK i ARP

Informacje o pomocy dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej można znaleźć m. in. na [stronie], resortów rodziny, pracy i polityki społecznej oraz resortu finansów, ZUS, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wszystkie informacje na temat działającej od 1 kwietnia tarczy antykryzysowej można znaleźć na [stronie].

Przedsiębiorcy mogą się tu dowiedzieć między innymi o tym, w jaki sposób skorzystać z dofinansowania do pensji swoich pracowników. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej dzięki przekierowaniu zamieszczonemu na stronie, lub w formie papierowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Na stronie zamieszczono wzory wniosków [zobacz]. Informacje na ten temat można także znaleźć na stronie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej [zobacz].

Na [stronie] można sprawdzić jak uzyskać pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP – umieszczono na niej także umożliwiające złożenie wniosków w odpowiednich instytucjach. Informacje i wnioski w tej sprawie można znaleźć także na stronie MRPiPS [zobacz].

[Strona] informuje, jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące, a przez zamieszczony odnośnik przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski w tej sprawie. Informacje i wzory wniosków można także znaleźć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Poprzez [stronę]  można dowiedzieć się, w jaki sposób wnioskować do Urzędu Skarbowego o umorzenie zaległych podatków i wnioskować o to online.

[Strona] zawiera wskazówki, w jaki sposób odliczyć stratę z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni, czyli jak zmniejszyć podstawę opodatkowania i otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Poprzez zamieszczone na niej odesłanie można złożyć wniosek online.

Na [witrynie]  znalazły się wskazówki, w jaki sposób zapłacić niższe zaliczki na PIT/CIT, a dzięki zawartemu na niej przekierowaniu można złożyć wniosek online.

Informacje nt. tarczy kryzysowej dla przedsiębiorców znalazły się także na stronie Ministerstwa Finansów [zobacz] oraz na [stronie] dla przedsiębiorców prowadzących 1-osobową działalność gospodarczą.

Na [stronie] samozatrudnieni mogą znaleźć informacje, jak dostać dofinansowanie na prowadzenie działalności w przypadku spadku obrotów. Informacje na ten temat zamieścił również resort rodziny, pracy i polityki społecznej na [stronie].

O tym, w jaki sposób później zapłacić, bądź rozłożyć na raty należności do ZUS informuje [strona] , dzięki odnośnikowi, wniosek można złożyć online. Taką możliwość daje także ZUS na swojej stronie.

Informacje i wnioski dot. niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy zamieścił na [stronie] MRPiPS. Można je także znaleźć na [stronie] .

Jak uzyskać korzystniejsze warunki gwarancji de minimis (zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego) z Banku Gospodarstwa Krajowego wskazuje [strona] oraz [strona] banku.

Jak uzyskać jednorazowe tzw. świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, można się dowiedzieć na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub na [stronie]. Dzięki odnośnikom wniosek można złożyć online.

Jeśli firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu, przedsiębiorca może skorzystać z pożyczki obrotowej od 0,8 mln do 5 mln zł, na okres do 6 lat od Agencji Rozwoju Przemysłu. Szczegółowe informacje zamieszczono na [stronie].

Na stronie Agencji  znalazły się także informacje na temat leasingu operacyjnego przeznaczonego na refinansowanie leasingów dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość, o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019 r. [zobacz

Na stronach Polskiego Funduszu Rozwoju można znaleźć informacje nt. Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm [zobacz] ; Tarczy Finansowa PFR dla małych i średnich firm [zobacz] ; oraz Tarczy Finansowa PFR dla dużych firm [zobacz.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa w Polsce, przewiduje m.in.: zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj); świadczenie postojowe do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść ok. 212 mld zł – blisko 10 proc. PKB.

PAP

drukuj