Rząd poda informację o stanie polskich lasów

Posłowie wysłuchają dziś informacji rządu na temat stanu lasów w Polsce. Posiedzenie sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w tej sprawie rozpocznie się o godz. 18.00.

Raport jest przygotowywany przez dyrekcję Lasów Państwowych w oparciu m.in. o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Poseł Dariusz Bąk zasiadający w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wskazuje na znaczenie tego dokumentu.  

– Ta informacja zawiera dane, które pokazują, w jakim stanie są polskie lasy. Jak wiemy polskie lasy to 82 proc. własności państwowej. To jest taki wyróżnik dla polskiego modelu leśnictwa i tam są zawarte wszystkie dane dot. tego, co robiono w tym konkretnym przypadku w 2014 roku w Lasach Państwowych i jak one się mają. Są dane jaka jest ich zdrowotność, zasobność, jaka jest produkcja tych lasów, czyli ile przyrasta w ciągu roku, a także jak te lasy służą społeczeństwu – to wszystko zawiera informacja o stanie lasów. Jest to bardzo wyjątkowa sytuacja, a i obiekt, o którym mówi informacja, jest bardzo ważny – bo lasy są bardzo ważne dla całego społeczeństwa, dla państwa – wskazuje Dariusz Bąk.

Na posiedzeniu komisji minister środowiska przedstawi również stan realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2014 r.

RIRM

drukuj