fot. PAP/Paweł Supernak

We wtorek rząd ma się zająć projektem budżetu na 2020 r.

We wtorek Rada Ministrów ma zająć się projektem budżetu państwa na 2020 r. – wynika z opublikowanego porządku obrad rządu. Zgodnie z przyjętymi w czerwcu założeniami do budżetu wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,7 proc., a inflacja 2,5 proc.

W założeniach uznano, że najbardziej istotnym składnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie konsumpcja prywatna, wspierana optymistycznymi oczekiwaniami polskich konsumentów i dobrą sytuacją na rynku pracy. W najbliższych latach wśród czynników wspierających wzrost popytu inwestycyjnego będą: utrzymujący się na relatywnie niskim poziomie koszt kapitału, działania rządu ukierunkowane na zwiększenie stopy inwestycji, wzrost innowacyjności i produktywności gospodarki oraz wciąż relatywnie wysoki popyt ze strony gospodarstw domowych.

W założeniach przyjęto, że przeciętnie zatrudnienie w gospodarce narodowej ma wzrosnąć o 0,5 proc., a na koniec 2020 r. rejestrowana stopa bezrobocia ma spaść do wyniesie 5,1 proc. Założono wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0 proc. oraz spożycia prywatnego – o 3,8 proc.

Według resortu finansów wzrost inflacji bazowej napędzany będzie głównie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto, że tempo wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2020 r. wyniesie 2,5 proc.

W założeniach zaplanowano m.in. indeksację stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie; wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich; modyfikację przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR); opodatkowanie niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu do innego państwa; opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych; wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych i przebudowanie modelu funkcjonowania OFE.

Zapowiedziano także „zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

„Szczegóły zostaną przedstawione po przyjęciu wstępnego projektu ustawy budżetowej (na 2020 r. – PAP) przez rząd. Będzie to prorozwojowy i prospołeczny budżet” – poinformował w poniedziałek PAP Paweł Jurek pytany, czy resort finansów planuje na 2020 r. budżet bez deficytu.

Dodał, że projekt ustawy budżetowej do końca sierpnia musi trafić do Rady Dialogu Społecznego, a następnie do końca września zostanie przekazany do Sejmu.

Jak podała w poniedziałkowym wydaniu „Rzeczpospolita”, która powołuje się na źródła zbliżone do rządu, budżet państwa w 2020 roku ma być zrównoważony.

„Ma to być pierwszy w historii ostatnich 30 lat plan finansowy, w którym założono, że kasa państwa będzie zrównoważona. To znaczy, że nie trzeba będzie pożyczać pieniędzy, by móc zrealizować wszystkie konieczne wydatki” – napisano.

„Dotychczas wszystkie budżety opierały się na deficycie zarówno, jeśli chodzi o projekt jak i wykonanie” – przypomina „Rz”.

Szef KPRM Michał Dworczyk, który był w poniedziałek gościem Polsat News, został zapytany, czy doniesienia „Rzeczpospolitej” są prawdziwe. Odpowiedział: „Wszystko jutro się okaże”.

„Te wszystkie informacje zostaną zweryfikowane podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów” – dodał Michał Dworczyk.

„To rzeczywiście jest historyczna chwila, gdyby tak się stało, gdyby te informacje się potwierdziły, dlatego że (…) po raz pierwszy od transformacji budżet byłby zrównoważony, tzn. wpływy byłyby zrównoważone z wydatkami” – zaznaczył Michał Dworczyk.

Dodał, że opinie, oceny ekonomistów liberalnych czy ekonomistów związanych z Platformą Obywatelską były całkowicie chybione. Szef kancelarii premiera przypomniał w tym kontekście wypowiedzi eksperta ekonomicznego PO Andrzeja Rzońcy, który negatywnie wypowiadał się o programach solidarnościowych PiS i ich wpływie na budżet państwa.

PAP/RIRM

drukuj