Rząd m.in. o Karcie Dużej Rodziny

Rząd zajmie się dziś m.in. projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny, który wprowadza zniżki i przywileje dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny funkcjonuje obecnie na mocy rządowego programu, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów. Przygotowany przez resort pracy projekt ustawy, przewiduje przeniesienie rozwiązań na grunt ustawy.

Według resortu pracy, zamieszczenie rozwiązań zaproponowanych w ramach Karty w ustawie, gwarantuje stabilność i spójność działań. Projekt określa zasady przyznawania Karty, uprawnienia z niej wynikające oraz sposób realizacji i finansowania zadań przez resort pracy, administrację rządową i samorząd.

Karta Dużej Rodziny, to dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej; wydawana na podstawie projektowanych przepisów Karta będzie – tak jak dotychczas – dokumentem poświadczającym prawo do zwolnień, ulg, zniżek i innych uprawnień w dostępie do towarów lub usług. W projekcie zaproponowano, aby prawo to, tak jak obecnie, przysługiwało rodzinom, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 lat, lub do 25 – gdy się ono uczy. W przypadku dziecka niepełnosprawnego (musi mieć orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności) nie ma granicy wieku.

Dzięki niej osoby z rodzin wielodzietnych otrzymają m.in. zniżki na przejazdy kolejowe – 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżki w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. dla rodziców i małżonków rodziców; darmowe wstępy do parków narodowych. Zgodnie z projektem, Karta, tak jak dotąd, będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

RIRM

drukuj