Rośnie wskaźnik PKB Polski

Polska gospodarka wciąż się rozwija – potwierdzają to najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. Produkt Krajowy Brutto w II kwartale bieżącego roku wzrósł o 5,1 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 5,2 proc. rdr w I kwartale. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny.

O 4,5 proc. rdr. zwiększył się też poziom inwestycji w II kwartale. Wzrost odnotowano także w przypadku konsumpcji prywatnej oraz popytu krajowego o odpowiedni blisko 4,9 proc. oraz 4,8 proc. rok do roku.

Dane GUS-u napawają optymizmem – powiedział ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula dr Marian Szołucha. Ekspert omówił m.in. znaczenie rosnącej wartości PKB.

 – Wzrost powyżej 5 proc. to wynik świetny i dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. To na dzisiaj jeden z najwyższych wskaźników w UE. Ten wzrost udaje się utrzymać przy bardzo niskiej inflacji i stabilnych cenach, bo po kilkunastu miesiącach, kiedy mieliśmy do czynienia w naszej gospodarce z deflacją, możemy w szerszym ujęciu powiedzieć, że ceny w Polsce są po prostu stabilne, czyli że ten wskaźnik dotyczący PKB ma wymiar nie tylko nominalny, ale również realny. Właściwie wszystkie, niemal bez wyjątku, dane dotyczące naszej gospodarki w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy są pozytywne – powiedział dr Marian Szołucha.

Jak dodał ekonomista, głównym motorem wzrostu krajowej gospodarki pozostaje konsumpcja prywatna, wspierana rosnącym funduszem płac i inwestycjami. Bardzo dobrze w drugim kwartale bieżącego roku wypadł też eksport.

Ważne jest, by te wzrosty zrównoważyć działaniami w obszarze inwestycji, reformy w finansach publicznych i pomoc najuboższym – tłumaczył dr Marian Szołucha. A równocześnie nie wolno tracić z horyzontu celu, jakim jest zrównoważony budżet państwa.

 RIRM

drukuj